Manželské posedenie v CZ Topoľčany

V cirkevnom zbore v Topoľčanoch sa v nedeľu Deviatnik popoludní uskutočnilo „Manželské posedenie“ v rámci Národného týždňa manželstva, ktorý sa na Slovensku konal prvý raz.

„Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!"

Každý, kto vstupoval do manželstva v Božom chráme, iste veľmi dobre pozná tieto biblické slová, ktoré sú azda najznámejšie v súvislosti s manželstvom. Žiaľ, že stále viac možno v našej spoločnosti vidieť, že sa podľa nich neriadime, keďže je taká obrovská rozvodovosť. Preto je veľkým Božím požehnaním, že sa aj v našej krajine mohol uskutočniť Národný týždeň manželstva. Pri tejto príležitosti sa v našom cirkevnom zbore v Topoľčanoch uskutočnilo v nedeľu Deviatnik popoludní „Manželské posedenie“, na ktorom sa zúčastnili mladšie i staršie manželské páry.

Po úvodnej piesni zo spevníka si každý pár spoločne zaspomínal na tie svoje „začiatky“, teda ako sa manželia zoznámili, čo ich upútalo na tom druhom, ale aj čo prežívajú v manželstve dnes, po rokoch. Hlavnými rozprávačmi boli mužské polovičky. Rozprávali o úsmevných príhodách, no i o ťažkostiach, ktorými museli prechádzať zvlášť v začiatkoch manželstva. Zároveň sme si mohli prezrieť svadobné fotografie, ktoré si všetci manželia priniesli. Medzi prítomnými najstarším manželským párom boli manželia Huszároví, ktorí ak Pán Boh požehná, oslávia v tomto roku krásne 55. výročie sobáša. Hneď od začiatku sa rozprúdili veľmi družné rozhovory, preto nám aj bolo ľúto, že nám čas ubehol tak rýchlo.

Na záver sestra farárka Eva Kahanová-Bašková všetkým zúčastneným rozdala manželský sľub, aby si všetky páry pripomenuli, čo si pred Pánom Bohom sľúbili, a potom ukončila stretnutie spoločnou modlitbou. Všetci prítomní zotrvali na večerných službách Božích. Rozchádzali sme sa s túžbou, že sa čoskoro opäť stretneme.

Eva Kahanová-Bašková | 22.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart