Médiá v službe cirkvi

8. dištriktuálna pastorálna konferencia pre evanjelických duchovných, ktorá sa konala 24. februára 2012 v Kúpeľoch Nový Smokovec, sa venovala téme médií v službe cirkvi. Stretnutie otvoril brat biskup VD ECAV S. Sabol.

V úvodnej pobožnosti zdôraznil potrebu a vyzdvihol dôležitosť médií pri nesení evanjelia. Avšak ak majú médiá stáť v službe cirkvi, musia prinášať pokoj do jej života, zbližovať spoločenstvo, vnášať do jej stredu lásku a mali by byť verným pomocníkom pri jej službe.

H. Hennelová z Centra kresťanského vzdelávania v Martine predstavila jednotlivé médiá a možnosti ich využitia v cirkevných zboroch. Duchovným poradila, ako môžu prehovoriť mediálnym jazykom – najmä prostredníctvom internetu a nových foriem médií. Zahraničný hosť J. Kratka, redaktor TV NOE a rádia Proglas v ČR, sa na médiá pozrel ako na komunikačný kanál so sekulárnym človekom. O efektívnom využívaní internetu pri nesení evanjelia dnes prednášal Slavomír Slávik, riaditeľ EVS.

Konferencii predchádzali dvojdňové kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci v Gerlachove, na ktoré prijal pozvanie Tomáš Tyrlík, zástupca biskupa Sliezskej evanjelickej cirkvi, ktorý poslúžil nielen homiletickou tvorbou, ale aj inšpiratívnou prednáškou o misijnom pôsobení cirkvi v českom sekulárnom prostredí. Kázňovými prípravkami poslúžili sestra seniorka K. Hudáková, brat biskup S. Sabol a brat konsenior R.Gdovin.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 7.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart