Milan Krivda u policajného duchovného v Liptovskom Mikuláši

V piatok 25. februára 2011 navštívil brat biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda miesto pôsobenia policajného duchovného kpt. Mgr. Jána Pacigu, nakoľko pastoračné územie policajného duchovného sa sčasti nachádza aj na území ZD ECAV.

Brat biskup sa živo zaujímal o činnosť policajných duchovných a spoločne sme rozobrali potrebu a charakter duchovnej služby v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá zahŕňa nielen duchovnú starostlivosť o policajtov, ale aj o hasičov a horských záchranárov. Zhodli sa okrem iného aj na tom, že hoci súčasné pastoračné územie policajných duchovných z dôvodu ich obmedzeného počtu je priveľké, snažia sa podľa svojich možností čo najlepšie duchovne pôsobiť na čo najväčší počet policajtov, hasičov a horských záchranárov. Pritom musia voliť priateľský, ľudský prístup a budovať a upevňovať vzájomný vzťah postavený na dôvere a spolupatričnosti.

Brata biskupa prijal aj riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši plk. Ing. Ján Glajza, s ktorým hovorili o súčasných aktivitách a udalostiach v cirkvi, ale aj v policajnom zbore. Riaditeľ OR PZ vyjadril spokojnosť s pôsobením duchovného v policajnom zbore a vyzdvihol opodstatnenie duchovnej služby v rezorte Ministerstva vnútra SR. Brat biskup vyjadril poďakovanie za pomoc a spoluprácu polície so svojím duchovným.

Ján Paciga | 28.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart