Misijné večery a posviacka zborového domu v Párnici

V dňoch od 28. do 30. júna 2012 sa v Cirkevnom zbore ECAV Párnica uskutočnili Misijné večery ako príprava na posviacku nového zborového domu, ktorý v Párnici začali stavať v roku 2008. Témou týchto večerou bolo: Budujme sa v duchovný dom!

Vo štvrtok bola téma zameraná na budovanie sa vo viere (v Ježiša), v piatok na budovanie sa v posvätení Bohu a v sobotu to boli služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou s témou Budujme sa v pokore a pokání.

Vo štvrtok a piatok poslúžil výkladom Božieho slova emeritný biskup Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR Stanislav Piętak. Hudbou a spevom poslúžila z Hýb a riaditeľ ZUŠ v DK Michal Janiga. Na misijných večeroch boli premietané ankety a prezentácie zboru a výstavby zborového domu.

V nedeľu 1. júla sa uskutočnili služby Božie spojené s posviackou zborového domu. Kázeň slova Božieho na text L 19, 1 - 10 a posviacku vykonala seniorka LOS Katarína Hudáková. Na službách Božích za zúčastnil aj spevokol a členovia partnerského Evanjelického a. v. cirkevného zboru z Poľského Dzięgielówa.

Hostia z Dzięgielówa mali ešte po obede v kostole koncert. Deti a mládež sa mohli zabaviť na tranpolíne a pri vodnom futbale. Boli to pre nás požehnané chvíle, ktoré - veríme - prinesú aj duchovné ovocie. Dúfame, že náš nový zborový dom bude miestom zhromažďovania sa k Božiemu slovu mladých i starých. Teraz je potrebné, aby sme budovali aj náš duchovný život a pestovali spoločenstvo s Bohom.

Marián Grega, zborový farár, Párnica | 8.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart