Mládežnícke služby Božie v Pliešovciach

Pomaly sa stáva tradíciou, že v pliešovskom evanjelickom chráme Božom sa každoročne konajú mládežnícke služby Božie. Tento rok pripadli na 23. nedeľu po Svätej Trojici, na 15. novembra 2009.

Mládež a konfirmandi sa do ich príprav pustili s nadšením. Už niekoľko týždňov doopredu sa so sestrou farárkou Katarínou Kmecovou dohodli na téme rodina. Za pomoci sestry kantorky nacvičovali piesne, ktoré v nedeľu zaspievali na chválu Bohu pred oltárom. Nechýbali ani modlitby so slovami vďaky za našich najbližších a prosby za vzájomné porozumenie, oporu a lásku.

V podobnom duchu sa niesla aj kázeň Bc. Viktora Fertšeka. Na biblických príbehoch o Ananiášovi, rozbití alabastrovej nádoby s masťou a unesenom izraelskom dievčati vysvetlil, čo je dobré a správne v rodine: byť vždy ochotný pomôcť a rozbiť svoje srdce pred Bohom, aby nás mohol urobiť lepšími. Svojou kázňou zaujal nielen mladých, ale i staršiu generáciu.

V rámci oznamov odznelo nielen vyhodnotenie podujatí pliešovskej mládeže v roku 2009, ale i plány do budúcnosti. Malé prekvapenie čakalo ľudí po skončení služieb Božích pri východe z kostola. Každý dostal samolepku s textom „Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“, ktorú vyrobili mládežníci ako malú spomienku na tieto požehnané služby Božie.

bv | 6.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart