Na návšteve na Dolnej zemi

V druhej polovici októbra t. r. prežili krásne a požehnané tri dni v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Aradáči v dedinke Aradáč v Srbsku členovia CZ ECAV na Slovensku Očová pod vedením svojej námestnej farárky Ireny Paľovovej.

Na priateľskej návšteve v dedinke Aradáč sa okrem nich zúčastnili aj dvaja veriaci žijúci mimo Očovej a 14 detí z detského folklórneho súboru Poľana v Očovej, na ktoré dohliadali pani riaditeľka ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka PaedDr. Anna Sojková a pani učiteľka Viera Šimkovičová.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová má už dlhoročné kontakty s domácim cirkevným zborom v Aradáči. V auguste r. 2009 boli veriaci z Aradáča pod vedením pána farára Mgr. Vladimíra Lovása na návšteve v Očovej a v októbri tohto roku (21. - 23. 10. 2011) prijali hostí z Očovej u nich doma.

Po príchode do Aradáča v piatok ráno a po privítaní na fare domáci pán farár zadelil hostí do domácností, v ktorých mali bývať. Dospelí mali do večera voľný program. Deti si dopoludnia spolu s niektorými dospelými pozreli budovu miestnej ZŠ. Pre mnohých z nich bolo prekvapením, že deti v Aradáči sa učia na 2 etapy - dopoludnia a popoludní, pretože vyučovacím jazykom je slovenčina aj srbčina.

Popoludní mali deti tzv. tvorivé dielne na fare, kde servítkovou technikou vyrábali darčeky pre účastníkov nedeľných služieb Božích. A napokon večer o 19.00 vystúpili s milým programom ľudových piesní a tancov v preplnenej sále.

V sobotu účastníci zájazdu absolvovali výlet do Nového Sadu, kde si pod vedením pána farára Lovása a jeho manželky pozreli Petrovaradínsku pevnosť a potom mali čas na nákupy či prehliadku centra mesta.

V nedeľu dopoludnia sa domáci i hostia zúčastnili na slávnostných službách Božích pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme. Zvesťou Božieho slova poslúžila Mgr. Irena Paľovová a liturgiu mali spoločne s domácim pánom farárom. V rámci služieb Božích sa predstavili piesňou časť zborového spevokolu z Očovej, krátkym programom deti z Očovej a taktiež domáci spevokol spevom piesne.

Popoludní na nešporných službách Božích kázňou slova Božieho poslúžil domáci pán farár a liturgiu mali spoločne s pani farárkou. Počas služieb Božích sa v programe predstavili spevom detských a mládežníckych piesní členovia mladšej besiedky a staršej besiedky v Aradáči, deti z Očovej i mládež z Aradáča.

Napokon v nedeľu večer nastala chvíľa rozlúčiť sa. Členovia zájazdu odchádzali od cirkevníkov v Aradáči so smútkom v očiach, ale aj s vďakou za pohostinnosť a za to, že im otvorili nielen dvere svojich domácností, ale aj dvere svojich sŕdc. Pri rozlúčke si sľúbili, že ak Pán Boh dá, v júni budúceho roku sa opäť stretnú na priateľskej návšteve v Očovej.

Irena Paľovová, námestná farárka, Očová | 8.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart