Na zborovom dni v Klenovci

22. nedeľu po Svätej Trojici sa členovia cirkevného zboru v Klenovci stretli na zborovom dni na tému „Boli sme obdarení – ukážme to“ alebo „Klenovec má talent“.

Tento deň bol spojený aj so spomienkou na klenovského rodáka Ladislava Bartolomeidesa – farára, prírodovedca, pedagóga, autora prvých učebníc v slovakizovanej češtine, etnológa a geografa. Brat senior Dušan German, domáci zborový farár, ho v kázni Božieho slova predstavil ako človeka širokých záujmov, ktorý napriek tomu, že pochádzal zo skromných pomerov, veľa dokázal. Poukázal na to, že najväčšie poklady sú ukryté v Kristovi, a ak je človek vo svojom živote verný Bohu, potom je aj napriek vonkajšej chudobe veľmi bohatý. Na spomienkových službách Božích sa zúčastnili aj poslanci z banskobystrického VÚC a svojím vystúpením ich obohatil spevokol.

Po skončení služieb Božích slávnosť pokračovala pred budovou starej fary, kde sa L. Bartolomeides narodil a kde má aj pamätnú tabuľu. Príhovor predniesol starosta obce a zástupcovia obce položili k tabuli veniec.

Popoludní pokračoval program v priestoroch zborového domu. Svoje talenty predviedli všetky generácie – bolo počuť spev detí z detskej besiedky, sólo spev, recitáciu básne a spoločenstvo rodín nacvičilo scénky znázorňujúce biblické postavy Starej zmluvy. Členovia dorastu predviedli hudobný talent spevom a hrou na gitare. Dobrú náladu podporili aj veselé súťaže, ktoré pripravil brat senior – tri vekovo zmiešané skupiny hádali, na čo sa používajú rôzne netradičné predmety, a preverili si aj to, ako poznajú svoj chrám a jeho okolie. Na záver si spoločne zaspievali pieseň „Smieť žiť pre Krista“.

Súčasťou zborového dňa bola aj výstavka rôznych ručných prác. V programe zaznela aj pieseň „My sme tu všetci jedna rodina“, ktorú členovia dorastu učili spievať ostatných.

Počas dňa sa predstavilo množstvo najrôznejších talentov. Cieľom však nebolo súťažiť, ale navzájom sa potešiť, povzbudiť a posilniť súdržnosť medzi generáciami.

Erika Sukovská, seniorálna kaplánka | 6.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart