Na zborový deň v Lubine stále spomínajú

V auguste 2011 sa uskutočnil na ihrisku v Lubine zborový deň, ktorý zorganizoval CZ ECAV Lubina. Pán Boh nám doprial mimoriadne krásny deň, ktorý prilákal vyše 300 účastníkov spolu s hosťami z CZ Kovačica I. – srbská Vojvodina. Pozvanie prijal aj poslanec Dušan Čaplovič, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Zborový deň sme začali zamyslením, ktoré si pripravila Janka Bernátová, poslucháčka Teologickej fakulty v Prahe, a modlitbou zborovej farárky Evy Juríkovej, ktorá zároveň privítala účastníkov, oboznámila ich so stanovišťami a popriala súťažiacim veľa vytrvalosti, múdrosti a trpezlivosti. Súťažilo sa v troch kategóriách na 23 stanovištiach v biblických, vedomostných a športových disciplínach, pri ktorých súťažiaci zberali body, ktoré im animátori zapisovali do registračnej kartičky. Hlavnou cenou pre víťaza z každej kategórie bol let balónom. Ďalšou cenou bola jazda na koňoch, ako i veľa hodnotných a zaujímavých cien pre každého víťaza na danom stanovišti. Počas celého dňa zabezpečené občerstvenie formou kotlíkového srnčieho i fazuľového gulášu, grilovaných špecialít, koláčov a zákuskov.

Všetky stanovištia nie je možné vymenovať. Všetky boli výchovné, dobre zorganizované a premyslene pripravené. Z biblickej oblasti si na stanovišti Biblický milionár mohli súťažiaci overiť svoje vedomosti a znalosti z Biblie na interaktívnej tabuli v učebni našej ZŠ. Bonusom s najväčším počtom možných získaných bodov bolo hľadanie biblického pokladu. Na troch stanovištiach, ktoré si pripravili hasiči si súťažiaci overili zručnosť a obratnosť. Mladí hasiči predviedli ukážku zo zásahu hasenia požiaru. Veľmi poučná a hodnotná bola aj krátka prednáška na túto tému ako aj praktické vyskúšanie hasenia požiaru s hasiacim prístrojom penovým, prachovým a snehovým. Jedným z vedomostných stanovíšť bola „autoškola“, kde si mohli súťažiaci overiť vedomosti z ovládania dopravných značiek. Každý súťažiaci získal „vodičský preukaz“ a letáčik o negatívnych účinkoch alkoholu na organizmus. Zároveň si deti i dospelí mohli vyskúšať okuliare simulujúce opitosť. Zábavnou atrakciou pre účastníkov bol vodný futbal zapožičaný z misijného projektu HELPING HAND – SEM Púchov.

Prežili sme krásne a požehnané chvíle nie len pri súťažiach ale aj vo vzájomných rozhovoroch. Úprimné poďakovanie za spoluprácu patrí OÚ Lubina, ZŠ Lubina, poľovníckemu združeniu z Hrušového, všetkým sponzorom, ktorí si nežiadali byť menovaní a podporili podujatie finančne i vecnými predmetmi, všetkým animátorom na stanovištiach, obetavým bratom a sestrám z domáceho cirkevného zboru, mládežníkom i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý priebeh tohto podujatia. Naše najväčšie a najúprimnejšie poďakovanie patrí Trojjedinému Pánu Bohu, že svojou milosťou požehnal toto stretnutie, zapálil ochotné srdcia i ruky, ktoré Mu s láskou a ochotou slúžili.

Elena Ostrovská, presbyterka CZ | 29.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart