Najstaršia evanjelička v CZ Príbovce

Najstaršou členkou Cirkevného zboru ECAV Príbovce je babička Anna Kamienová, ktorá 14. 8. 2012 oslávila krásne životné jubileum − 102 rokov. V mene celého cirkevného zboru jej zablahoželala sestra farárka Zuzana Szabóová.

Sestra Anna Kamienová sa narodila v Slovanoch, kde prežila celý svoj ťažký život. Členkou cirkevného zboru je od roku 1944 a spolu so svojím manželom Jánom Kamienom boli kostolníkmi v kostole v Slovanoch. Neskôr ju nasledovala aj dcéra Petronela Brnová s manželom Milošom Brnom. Kostolníctvo vykonávajú dodnes, teda už 68 rokov. Zvonilo sa trikrát denne. Keď niekto zomrel, zvonilo sa štyrikrát. Zvony sa do roku 2011 ťahali ručne.

Dnes už 102-ročná babička Anna Kamienová mala ťažký život, ale napriek tomu má stále chuť do života. O všetko sa zaujíma, celkom dobre slúži jej pamäť, a keby lepšie počula a mohla viac chodiť, bola by celkom sebestačná. Nohy ju však neposlúchajú už osem rokov, odkedy veľmi nešťastne spadla. Veľa číta a rada sa pozerá na televíziu. Pred päťdesiatimi šiestimi rokmi prišla o muža a neskôr aj o syna, čo ju veľmi trápilo a doteraz sa s tragédiou nevyrovnala. Dcére pomohla vychovať štyri deti. Celá rodina je veľmi súdržná, priateľská a i vďaka veľkej opatere zo strany najbližších sa babička Anna Kamienová teší celkom dobrému zdraviu. Dcéra Petronela Brnová s manželom a dcérou sa o ňu príkladne starajú a opatrujú ju. Ako kedysi, aj dnes jej starosvetsky onikajú. V živote si prežila traumy, ako sama hovorí, už nemá slzy a plakať nemôže. Pán Boh ju obdaril dlhovekosťou a my jej aj celej jej rodine prajeme Božie požehnanie.

Ľubomír Žila, Príbovce | 16.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart