Návšteva generálneho biskupa v CZ Košice-Terasa

Počas svojej návštevy Košíc si 17. decembra 2007 našiel dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., čas aj na krátku návštevu nášho cirkevného zboru.

Navštívil miesto výstavby nášho kostola, kde sa v prítomnosti brata farára Mgr. Ondreja Kolárovského a členov stavebného a realizačného výboru bližšie oboznámil s projektom a postupom výstavby kostola.
Brat biskup navštívil aj materskú školu, ktorej zriaďovateľom je náš cirkevný zbor, kde v rozhovore s pani riaditeľkou Alenou Durbákovou hovorili aj o otázkach problematiky cirkevného školstva v súčasnosti.
Brata biskupa sprevádzali PaedDr. Ján Hruška, senior KESEN, a PaedDr. Dušan Havrila, konsenior KESEN, a farár cirkevného zboru Košice-mesto.

www.terasa.sk  | 22.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart