Nezabudnuteľný pamätný deň v Krtíši

V živote človeka, spoločnosti či cirkevného zboru sú udalosti, ktoré sú nezabudnuteľné. Takou bola pre CZ vo Veľkom Krtíši slávnosť 100. výročia narodenia ThMgr. Pavla Hronca, ktorý tu pôsobil 24 rokov.

Pri tejto príležitosti sa v 19. nedeľu po Svätej Trojici na slávnostných službách Božích zúčastnili mnohí vzácni hostia. Boli to bratia a sestry z Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou so svojím dlhoročným duchovným pastierom Mgr. Slavomírom Gallom, rodákom z Veľkého Krtíša. On ako jediný odchovanec zosnulého brata farára Hronca nasledoval svojho duchovného pastiera a stal sa evanjelickým farárom. Na týchto službách Božích poslúžil kázňou slova Božieho.

Liturgiou poslúžil brat senior Novohradského seniorátu Jaroslav Ďuriš a manželia Rumanovci, domáci farári. Na službách Božích vystúpili spevokoly z Vranova nad Topľou a Veľkého Krtíša, ako aj veľkokrtíšska mládež. Služby Božie ukončili spevokoly spoločnou piesňou Pred Tebou kľakáme.

Pozvanie na slávnostné služby Božie prijali aj dvaja synovia brata farára Hronca, Branislav a Vladimír Ján zo Švédska. Stredný syn Branislav sa podujal kantorovať – tak ako to bývalo za jeho mladých čias. Od zástupcov Matice slovenskej prevzali ocenenie – pamätnú medailu za zásluhy zosnulého brata farára.

Pri tejto príležitosti cirkevný zbor vydal knihu Kronika ev. a. v. cirkevného zboru Veľký Krtíš, 1953 – 1977. Sú to autentické záznamy brata farára, ktoré odzrkadľujú život domáceho cirkevného zboru, ako aj život jeho rodiny v rokoch jeho pôsobenia vo Veľkom Krtíši.

V priestoroch zborového domu bola sprístupnená expozícia o živote a diele brata farára Hronca, doplnená fotogalériou.

Blažena Rumanová | 14.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart