Nikdy nie si sám v Starej Turej

V nedeľu 21. júna 2009 cirkevný zbor v Starej Turej usporiadal zborový deň. Jeho cieľom bolo zvesťou slova Božieho a spevom piesní oslavovať Trojjediného Boha, ďakovať Mu za Jeho milosť a navzájom bližšie spoznať.

Zborový deň sa začal v miestnom chráme Božom službami Božími, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil domáci zborový farár Mgr. Radomír Vařák. Priestor dostali aj ostatní členovia zboru, ktorí si spolu s mládežníkmi spoločne zaspievali pieseň Nikdy nie si sám. Názov tejto piesne sa stal aj ústrednou témou celého zborového dňa. Na službách Božích okrem modlitieb brata farára zazneli aj modlitby dieťaťa, mládežníka, zástupcu staršej generácie, ako aj člena Rodinných spoločenstiev.

V popoludňajších hodinách sa pokračoval zborový deň v modlitebni. Brat farár Vařák, oficiálne otvoril popoludňajšiu časť zborového dňa. Znalosti a rýchlosť deti i dospelých boli preverené v hre Kufor, keď mali hádať slová, ktoré im opisovali ich radcovia. Nechýbala ani divadelná scénka o tom, že s Pánom Ježišom nikdy nie sme sami. Slovom Božím sa prihovoril Wolfgang Keil - člen Švajčiarskej misie pôsobiacej na Slovensku v obci Súš pri Starej Turej v stredisku ECAV Prameň.

Následne sa stretli všetky vekové generácie v areáli farskej záhrady, kde svoju šikovnosť a pohotovosť mohli dokázať v 11-tich disciplínach: demontáž kolesa na aute a jeho spätné namontovanie; hľadanie biblického veršíka; hod šípkami na terč; lov papierových rybičiek na udicu; skok vo vreci na vymedzenej dráhe; hod mokrou špongiou na diaľku; trafenie orechov púšťaných cez nepriesvitnú rúru; biblický kvíz pre deti a dospelých; hod papierovými lietadielkami; pílenie dreva. Poslednou disciplínou, ktorá zdvihla adrenalín nielen hráčom, ale aj prizerajúcim sa, bolo stavanie plastových nápojových debničiek na seba, pričom hráč istený lanom postupne vystupoval po debničkách smerom nahor. Najšikovnejší takto na seba uložil 20 debničiek.

Na popoludňajšom programe a aktivitách sa zúčastnilo aj 7 mládežníkov z Nového Mesta nad Váhom.

Daniel Baláž | 24.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart