Noc kostolov v Bzinciach

Do projektu Noc kostolov 2012 za zapojil aj evanjelický cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou, ktorý do programu začlenil okrem iného aj prehliadku veže a vežových hodín.

Prehliadka veže sa konala v troch vstupoch. Podujatie bolo spojené s oboznámením sa s históriou kostola, s prezentáciou kostolov, ich interiérov a exteriérov premietaných cez dataprojektor, piesňami a modlitbami.

Na Noc kostolov boli pozvané aj deti, ktoré hľadali v kostole poklad a boli odmenené sladkou pozornosťou. Pre starších boli pripravené veršíky z Božieho slova, ktoré si po skončení každý mohol vytiahnuť. Noc kostolov sa v bzinskom chráme skončila spoločnou piesňou a Pánovou modlitbou.

Iveta Kosečková, zborová farárka | 5.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart