Noc kostolov v Pondelku

Pri takejto príležitosti sa veriaci v CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves (NOS) stretli prvý raz. Prvý júnový večer každého obohatil. Do tmy svietili svetlá kostola. Nech On svieti nielen v našich kostoloch, ale nech je Svetlom v našom každodennom živote!

Podujatie sa začalo už popoludní. Deti z miestnej základnej školy sa formou hry dozvedeli zaujímavosti o kostole, fare, krypte. Počas prehliadky vymaľovali motto Noci kostolov, ktoré vítalo večer ďalších návštevníkov.O 17.50 sa rozozvučali zvony. O 18.00 sa začal prvý blok programu. Bol venovaný histórii obce a evanjelického cirkevného zboru. Miroslava Kurčíková z Gymnázia v Poltári prezentovala svoju prácu o Pondelku, s ktorou vyhrala na krajskom kole súťaž SOČ. Jej stará mama Jarina Belková, rodáčka z Pondelku, pripomenula významné osobnosti z dejín, pútavo čítala úryvky z práce i úsmevné spomienky rodákov.
V druhej časti zaujala prítomných videoprojekcia Milana Marcika o cirkevných zboroch a kostoloch Novohradského seniorátu.

Jednotlivé časti boli prepojené slovom, modlitbami, básňami, piesňami z evanjelického spevníka, hudbou. Zapojili sa deti, mládež, dospelí. Hosťom bola starostka obce Helena Zigová aj veriaci z rímskokatolíckej farnosti.

Milica Jozafová, Pondelok | 4.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart