Nové heraldické a sfragistické symboly CZ

Symboly Cirkevného zboru ECAV Kokava nad Rimavicou boli uvedené do života v rámci kajúcich služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Kokave nad Rimavicou 7. augusta 2011 pri príležitosti 100. výročia tragického zhorenia obce i miestneho chrámu Božieho.

Na slávnostnom akte bol okrem zborového farára Mgr. Martina Rieckeho a veľkého počtu členov zboru prítomný biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda, senior Rimavského seniorátu Mgr. Dušan German a farári okolitých cirkevných zborov.

Erb a ostatné z neho odvodené symboly Cirkevného zboru ECAV Kokava nad Rimavicou vychádzajú z historických tradícií, siahajúcich prinajmenšom do roku 1817.

Zodpovedajú v súčasnosti zaužívaným požiadavkám heraldickej a sfragistickej teórii aj praxe. Zároveň sú v plnom súlade s cirkevným zákonom č. 2 z roku 2010 o vonkajších symboloch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Z toho jednoznačne vyplýva, že tento návrh rešpektuje všetky požiadavky Heraldickej komisie ECAV.

Symboly Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kokave nad Rimavicou boli podľa uvedeného návrhu zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-226/2011 v tejto podobe:
V modrom štíte strieborný zlatostrechý obrátený kostol so zlatou hviezdou nad strieborným položeným polmesiacom na vrchole veže a s bránou a oknami vo farbe štítu; vľavo dolu zlatá, striebrom okovaná Biblia so striebornou oriezkou, vpravo hore zlaté slnko plamienkových lúčov. Za štítom na zlatej krížovej žrdi pripevnená vejúca, do štyroch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže.
Prevzaté z publikácie Pavla Haluku a Leona Sokolovského:
Heraldické a sfragistické symboly Cirkevného zboru ECAV Kokava nad Rimavicou

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 28.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart