Nové voľby vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku

Prešov 9. februára (TASR) - Biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VD ECAV) na Slovensku budú voliť členovia 131 cirkevných zborov (CZ) v šiestich seniorátoch v apríli. Od júna 2006 pôjde už o tretí volebný akt. O voľbách v dvoch presbyterstvom VD ECAV vytýčených termínoch 15. alebo 22. apríla môžu rozhodnúť v samotných CZ.

Voľby vyhlásilo presbyterstvo začiatkom februára po tom, čo sčítacia komisia 23. januára konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov na biskupa nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov, ktorá by ho oprávňovala ujať sa funkcie na šesťročné obdobie.
Dnes sa na prvom zasadnutí zišli v Prešove 10 členovia nominačného výboru, ktorý bude prijímať návrhy na kandidátov do volieb biskupa VD ECAV a kontrolovať, či sú v súlade s príslušnými cirkevnými predpismi a zodpovedajú formálnym požiadavkám. Uzávierka podávania návrhov je 19. marca. Podľa informácií z biskupského úradu VD v ten istý deň sa uskutoční kandidačná porada a jej účastníci sa budú zaoberať zisteniami, či navrhnutí duchovní splňujú všetky predpismi stanovené kritériá a potom zverejní ich mená.
Po uskutočnení volebných konventov v aprílových termínoch zasadne 30. apríla sčítacia komisia. Ak by v prvom kole nebol nikto zvolený, tak presbyterstvo VD ECAV stanovilo termín druhého kola volieb na 13. a 20. mája a sčítacia komisia by sa v takom prípade zišla 29. mája.
V minuloročnom júni bol za biskupa VD ECAV na Slovensku zvolený na svoje druhé šesťročné obdobie Igor Mišina. Po piatich mesiacoch na funkciu abdikoval. V januárových voľbách kandidáti duchovní Dušan Cina a Jaroslav Matys nedosiahli potrebný počet hlasov.

TASR | 11.2.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart