Nový erb CZ ECAV Banská Štiavnica

Na slávnostných službách Božích k 215. výročiu posvätenia chrámu Božieho v Banskej Štiavnici prezentovali v prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika nový erb cirkevného zboru.

Uvedený erb bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-228/2011 v tejto podobe:
V modrom štíte striebornými zlatoplodými vavrínovými vetvičkami obopätý zlatý kalich.
Nad štítom na zlatej krížovej žrdi pripevnená vejúca, do štyroch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže.

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart