O evanjelickej zbožnosti na pastorálke VD

Duchovní Východného dištriktu ECAV sa stretli na 7. dištriktuálnej pastorálnej konferencii v piatok 18. 11. 2011 v Novom Smokovci. Konferencia sa začala spoločnou pobožnosťou v miestnom evanjelickom chráme, počas ktorej zvesťou Božieho slova poslúžil brat senior ŠZS Ján Velebír.

Účastníci konferencie sa následne presunuli do priestorov kongresového centra Kúpeľov Nový Smokovec, kde sa im prihovoril brat biskup Slavomír Sabol prednáškou „Podstata a prejavy evanjelickej zbožnosti“, čo bola aj hlavná téma pastorálnej konferencie. V dopoludňajšom bloku vystúpil pred účastníkov aj riaditeľ Deutsche Zeltmision Mathias Lauer s prednáškou „Augsburské vyznanie ako luteránsky prístup k evanjelizácii“.

Najnovšiu obsiahlu publikáciu Tranoscia - Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – predstavil slovom aj obrazom spoluautor tohto významného diela Mojmír Benža.

Popoludní ešte odznela prednáška Ondreja Prostredníka z EBF UK s provokujúcim názvom – „Luteránski charizmatici“.

Samotnej DPK predchádzali aj kázňové prípravky k adventu a Vianociam v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku, na ktorých sa zúčastnilo spolu 30 duchovných z Východného dištriktu. Kázňovými prípravkami poslúžili manželia Škarupovci, Michal Hudák, Vladimír Ferenčík a Ján Waclawek – čerstvo zvolený biskup SCEAV.

Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD ECAV | 24.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart