O pohár biskupa ZD ECAV 2012

Je sobota, 8. septembra ráno. Tak dnes sa to rozhodne. Podarí sa nám vyhrať? Bude to debakel? Kto bude majiteľom víťazného pohára vo futbalovom turnaji? Možno s takýmito pocitmi a otázkami sa niektorí členovia deviatich futbalových tímov uberali do CZ ECAV Trenčianske Stankovce, ktorý bol tohto roku hostiteľom futbalového turnaja o pohár biskupa ZD.

Všetko sa to začalo pobožnosťou v kostole. Piesne, modlitby, Božie slovo. Tu bol priestor konfrontovať svoje predstavy o víťazstve v športe so zápasmi a víťazstvami či prehrami v našom osobnom živote. Pre život človeka je víťazstvo, keď môže patriť Ježišovi. Nie je dôležité, kto dnes vyhrá či prehrá, ale to, čomu veríme a ako žijeme. Aj takýmito slovami sa v rannom zamyslení prihovárala účastníkom turnaja sestra zborová farárka Jarmila Petrulová.

V chráme nám chýbal brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, nakoľko jeho služba pri zvestovaní Božieho slova a potešovaní zarmútených pri odchode brata farára Viliama Macka bola naliehavejšia. Pozvanie na slávnostné otvorenie turnaja prijal aj seniorálny dozorca Považského seniorátu Svetozár Naďovič.

Brat senior Novohradského seniorátu Ivan Mucha a brat konsenior Považského seniorátu Ján Ochodnický vylosovali členov jednotlivých skupín, sestra tajomníčka vnútornej misie Biskupského úradu Západného dištriktu Martina Krivdová oznámila dôležité pokyny a už nič nebránilo presunúť sa z areálu cirkevného zboru do Oddychového centra obce Trenčianske Stankovce, kde sa turnaj konal.

K dispozícii boli dve ihriská. Nad priebehom turnaja dozerali oči profesionálnych rozhodcov a postupne sa objavovali prvé víťazstva aj prehry. Každý tím sa snažil dosiahnuť pocit z víťazstva. Napĺňali sa slová apoštola Pavla z jeho listu do Korintu: „Tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva?" Tak je to aj pri kresťanskom futbalovom turnaji. Zvíťaziť môže len jeden. Nakoniec prišla chvíľa, keď sme spoznali víťazov skupín a prišlo očakávané finále.

Sme radi, že trofej z futbalového turnaja ostala v domácom cirkevnom zbore v Trenčianskych Stankovciach. Bude tak pripomínať, že za vynaložené úsilie je pripravená odmena, no nielen v tom hmatateľnom zmysle, ale aj v oblasti viery. Aj my môžeme získať odmenu, veniec víťazstva, ktorý nám je pripravený v Ježišovi Kristovi. „Tak bežte, aby ste ju dosiahli,“ nabáda nás apoštol Pavol. Bežali naozaj všetci - kto koľko vládal. Druhé miesto si zaslúžene na trávniku vybehali futbalisti z CZ Terany. Tretie miesto patrilo mládežníkom z CZ Málinec a cenu Fair Play po konzultáciách s rozhodcami získalo futbalové družstvo z CZ Sobotište.

Úprimne všetkým gratulujeme. Nielen tým, ktorým boli rozdané medaily, ale aj tým, ktorí preukázali odvahu a chuť zápasiť, stretnúť sa, spoznať nových ľudí, zažiť spoločne niečo nové, na čo budeme radi spomínať.
Zápasy sú odohrané, ceny odovzdané a už teraz sa môžeme tešiť na ďalší ročník, ktorý vytvára priestor pre stretávanie mladých ľudí pri športe a hlavne s kresťankou myšlienkou, a to je na tom to najdôležitejšie.

Na záver sa patrí poďakovať bratovi dozorcovi, sestre farárke a všetkým dobrovoľníkom z radov domáceho cirkevného zboru, ktorí pripravili občerstvenie, napiekli koláčiky, pomáhali s prípravami, aby celý turnaj bol bez komplikácií. Osobitné poďakovanie patrí pani starostke obce Trenčianske Stankovce Ing. Eve Beňovičovej, ktorá veľkou mierou pomohla pri zabezpečovaní tohto turnaja.

Milan Petrula, Trenč. Stankovce | 17.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart