Obnova chrámu, zboru i vzťahov v Dovalove

Uplynulo už 150 rokov od chvíle, keď hlahol troch zvonov v roku 1857 zvolával dovalovských evanjelikov na slávnosť posvätenia novovybudovaného kostola. Túto vzácnu udalosť si ich potomkovia pripomenuli na Zborových dňoch 10. a 11. novembra s témou „Na ceste k obnove“.

Slávnosť otvorila v sobotu dopoludnia „párty“ pre malých staviteľov, na ktorej výkladom Božieho slova poslúžila rodáčka L. Kordošová, dnes farárka v Pozdišovciach.
V podvečer na zborovom večierku „Na ceste k obnoveným vzťahom“ prednášala K. Hudákova, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu (LOS). Zaujala aj videoprojekcia ankety, kde členovia cirkevného zboru rôznych vekových skupín odpovedali na otázku, čo pre nich znamená chrám. Mládežníci vystúpili s dramatizáciou poviedky C. S. Lewisa Prípitok skúseného diabla. Nasledovala prezentácia histórie cirkevného zboru od jeho vzniku v 16. storčieaž po súčasnosť. Priebeh rekonštrukcie, ktorou dovalovský kostol prešiel v tomto roku (obnova fasády a výmena strešnej krytiny), priblížil zástupca stavebnej firmy brat Slavomír Sokol.
Na nedeľných službách Božích s Večerou Pánovou o obnove cirkevného zboru kázal Boris Mišina, konsenior Bratislavského seniorátu, ktorý v Dovalove pôsobil desať rokov (1989 – 1990). Spevom poslúžili zborový spevokol, deti a mládež. Veriacim sa okrem iných prihovoril O. Mrlian, dozorca LOS.
Program Zborových dní pokračoval popoludní v miestnom kultúrnom dome, kde sa spomienkami na detstvo prežité na dovalovskej fare podelili potomkovia a príbuzní farárov J. Mišinu a Š. Mosného, ako aj V. Ferenčík, ktorý miesto zborového farára v Dovalove zastával v r. 1990 – 2004. Okrem viacerých vzácnych hostí a rodákov ( L. Kordošová, M. Kapitáň) prítomných pozdravil primátor mesta Liptovský Hrádok B. Treger. Slávnostné popoludnie uzatvoril divadelný súbor „Ahoj“ dospelých s predstavením Sluha od K. Royovej.

-emi- | 28.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart