Odhalili pomník majstrovi slova M. Rúfusovi

V rodnom hniezde – v Závažnej Porube – na deň výročia Lutherovej reformácie 31. októbra 2012 odhalili pomník básnikovi Milanovi Rúfusovi.

Na začiatku slávnostného obradu zaznela zhudobnená báseň Naveky Závažná v podaní ženskej speváckej skupiny. Starosta P. Baráni privítal prítomných a uviedol, že tvorba M. Rúfusa predstavuje perlu nielen slovenskej, ale i svetovej literatúry. Pán farár Vladimír Pavlík modlitbou poďakoval nebeskému Otcovi za dar básnika. Pri hrobe predniesla K. Staroňová báseň Poďakovanie za kolísku a J. Svetlan Majerčík zarecitoval Báseň o dare. Pani Magda Rúfusová spolu s dcérou Zuzankou poďakovali tvorcom pomníka. Slová uznania vyslovila aj kamenárskej firme, ktorá dielo perfektne vyhotovila. Závažnej Porube vyjadrila vďaku za všetku priazeň, ktorú venuje svojmu rodákovi a potom odhalila pomník. Záver patril hymnickej piesni Aká si mi krásna.

Modlitba pána farára Vladimíra Pavlíka pri odhalení pomníka Milana Rúfusa

Nebeský Otče,
chceme Ti poďakovať za muža, človeka, manžela, otca, priateľa, ktorý žil tu medzi nami. Tvoril pre nás, pre naše deti, pre našu mládež, pre všetky naše generácie. Možno si ani neuvedomujeme, čo sme v ňom mali.
Ďakujeme Ti, že si ho obdaril darom umeleckého slova, ktoré vedelo vyjadriť všetko to, čo život prináša. On všetko zanecháva nám, aby sme žili z jeho slov. Prosíme Ťa, aby sme si ho uložili v našich srdciach, aby tam prežíval so svojím večným odkazom: odkazom lásky, porozumenia, odkazom na večné hodnoty, odkazom na múdrosti života.
Aj v tejto chvíli Ťa chceme poprosiť za tých, ktorí boli jeho srdcu najmilší, za jeho manželku i dcérku, aby si ich sprevádzal ďalším životom, aby si ich žehnal, aby žili v spomienkach na svojho drahého, čo ich bude prenášať životom.
Nech Tvoja milosť a láska je s nami všetkými odteraz až naveky. Amen.

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart