Opekačka a pletenie košíkov v Devičí

Jedno piatkové popoludnie v máji sa stretli konfirmandi z Pliešoviec s deťmi a mladými z CZ Devičie na spoločnej opekačke. Aj keď zo začiatku bolo jasne viditeľné, kto je odkiaľ, po krátkom čase sa to už nedalo rozlíšiť.

Pri ohníku a opekaní sa prvotné skupinky zrušili. Domáci sa s novými rýchlo skamarátili a priateľstvá upevňovali vzájomnými rozhovormi a prechádzkou po dedine. Večer sa všetci rozchádzali s uistením, že sa čoskoro opäť stretnú. Tentoraz však Devičania prídu do Pliešoviec.

O týždeň vo štvrtok popoludní bolo v Devičí opäť rušno. Ten ruch tentoraz nerobili deti a mladí, ale dospelí, ktorí v miestnosti obecného úradu plietli košíky. Hoci to spočiatku vyzeralo, že to nebude až také ťažké, prítomní rýchlo zistili, že to nie je pravda. Upliecť pekný košík potrebuje veľa času, trpezlivosti i šikovnosti. Toto však nechýbalo nikomu z prítomných - ani pánu učiteľovi, ktorý košíky učil pliesť, a tak večer každý odchádzal domov spokojný so svojím košíkom.

Vďaka Pánu Bohu, že máme množstvo možností, ako oslovovať ľudí.

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie  | 13.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart