Oslava 90. výročia založenia cirkevného zboru v Párnici

V 3. pôstnu nedeľu, 27. marca 2011, sa v kostole v Párnici uskutočnila milá slávnosť. Prešlo už 90 rokov od vzniku cirkevného zboru v Párnici. Kázal brat biskup VD Slavomír Sabol na text z J 1, 35 - 42, kde zdôraznil najväčší objav učeníkov, ktorí povedali: „Našli sme Mesiáša.“ Je dôležité, aby sme ho aj my našli.

Obyvateľstvo obce Párnica prijalo reformáciu už v druhej polovici 16. storočia. Obec patrila spočiatku pod duchovnú správu Veličnej, koncom 17. storočia sa stala fíliou artikulárneho cirkevného zboru v Istebnom. Samostatný evanjelický a. v. cirkevný zbor vznikol v roku 1921 po schválení dištriktuálnym konventom a následným uznaním zriadenia nového zboru Ministerstvom školstva a národnej osvety v Bratislave. Podľa projektu arch. Jána Burjana bol v rokoch 1926 - 1927 postavený a posvätený kostol, ktorý spolu s farou tvorí jedinečný architektonický celok v typickom funkcionalistickom slohu s niekoľkými kubistickými prvkami.

Zároveň si veriaci pripomenuli 160. výročie úmrtia párnického rodáka Adama Hlovíka (6. 3. 1793 Párnica – 29. 3. 1851 Giraltovce), evanjelického kňaza, šarišsko-zemplínskeho seniora, zberateľa ľudových piesní, autora duchovnej poézie, prekladateľa Homéra a pedagóga. Pamätali aj na jeho brata Jána Hlovíka (28. 3. 1804 Párnica – 27. 3. 1862 Rankovce), tiež evanjelického farára, profesora rétoriky, zberateľa ľudových balád, aktívneho člena spolku Tatrín, matematika a archeológa. Obaja vyšli z oravskej obce Párnica, aby hlavne na východe našej krajiny slúžili Bohu, cirkvi aj národu. Na službách Božích sa spievali aj piesne v našom spevníku od Adama Hlovíka. Liturgovali Jozef Juházy z Giraltoviec, Alena Ďurčíková z Istebného, Zuzana Brdiarová z Kraľovian, Ľuboš Kubačka zo Soli, seniorálna kaplánka GES Jana Pabáková (obaja posledne menovaní sú rodáci z Párnice) a domáci brat farár Marián Grega.

Bratom Hlovíkovcom bola v kostole odhalená pamätná tabuľa. Kázňovým príhovorom poslúžila sestra seniorka LOS Katarína Hudáková a zdôraznila lásku Hlovíkovcov k ľuďom, ktorej sa naučili od Pána Ježiša.

V rámci slávnostných služieb Božích bola predstavená publikácia V zrkadle času – Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru v Párnici od Dariny Dudášovej. Pred kostolom bola zároveň bratom dištriktuálnym dozorcom Jánom Brozmanom odhalená informačná tabuľa cirkevného zboru.

Zaujímavým spestrením bol Oldřichovický dychový orchester, ktorý zahral niekoľko skladieb zo svojho repertoára. Pieseň 225 z Evanjelického spevníka, ktorú zložil Adam Hlovík, zaspieval domáci spevokol v hudobnom spracovaní dirigentky Danky Mikundovej. Cirkevný zbor pozdravili a prihovorili sa Milada Antalová, starostka obce Párnica, seniorálny dozorca LOS Ondrej Mrlian, primátor Giraltoviec Ján Rubis, starosta obce Kladzany. Daniel Lorinc a brat dozorca z poľského Dzięgielówa.

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! (Žalm 90, 16 - 17)

Marián Grega, zborový farár | 4.4.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart