Oslavy 159. výročia vzniku SNR v Myjave

Slávnostnými službami Božími v Ev. kostole a. v. v Myjave sa 16. septembra 2007 začali oslavy 159. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady (SNR), ktorá sa stala základom pre náš dnešný parlamentný systém. Zborový farár Samuel Mišiak vyzval prítomných, najmä mladých ľudí, aby nasledovali príklad štúrovcov, nebáli sa pravdy a nezabúdali na vieru otcov a reč matiek.

Spomienkové zhromaždenie sa uskutočnilo aj pri pamätníku I. SNR v areáli Slovenského národného múzea - Múzea SNR. Na prvej časti osláv sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Hosťami podujatia boli aj poslankyne NR SR Tatiana Rosová a Magdaléna Vášáryová.

Popoludní oslavy pokračovali Kresťanskou akadémiou pri príležitosti jubilejného roku Jozefa Miloslava Hurbana a 300. výročia Ružomberskej synody. V stredu 19. septembra oslavy zakončil seminár na tému Jozef Miloslav Hurban - prvý predseda SNR, ktorý sa konal v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.

Podujatie pri príležitosti 159. výročia vzniku I. SNR a Roku J. M. Hurbana pripravilo Slovenské národné múzeum, Cirkevný zbor ECAV v Myjave, Kancelária NR SR - Parlamentný inštitút a mesto Myjava.

Vznik I. SNR sa spája s Viedňou. Na Slovensko prišli jej členovia 18. septembra 1848 večer do Myjavy. SNR tu zasadala v dome Anny Koléniovej od 18. do 28. septembra. Dom je dnes súčasťou Slovenského národného múzea.

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart