Oslavy J. M. Hurbana a seminár v Brezovej pod Bradlom

190. výročie narodenia J. M. Hurbana si 18. marca 2007 pripomenuli aj v Brezovej pod Bradlom slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole, kde Hurban pôsobil ako kaplán. Slávnostným kazateľom bol senior Myjavského seniorátu Samuel Mišiak. Spomienka pokračovala pri pamätníku J. M. Hurbana, kde predstavitelia mesta a cirkvi položili kvety. Zaznela báseň Bije zvon slobody a zaspieval mužský cirkevný spevokol. Program spomienky duchovne obohatila brezovská farárka Viera Mosná príhovorom na text G 5, 13 – 14.

19. marca 2007 sa v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom konal seminár o živote a diele J. M. Hurbana, na ktorom prednášali:
1. Mgr. Peter Macho, PhD., Historický ústav SAV Bratislava: Život a dielo J. M. Hurbana z pohľadu celoslovenského,
2. Mgr. Viera Mosná, brezovská ev. farárka: Kaplánska služba J. M. Hurbana v Brezovej (jej obsažnú prednášku nielen o kaplánskych rokoch, ale aj o zástoji J. M. Hurbana v živote našej cirkvi národa prinášame tu ),
3. PhDr. Rastislav Púdelka, Múzeum Slovenských národných rád Myjava: Expozícia revolučných rokov 1848 – 1849,
4. Mgr. Peter Uhlík, bývalý učiteľ: Hurbanov odkaz v kontexte s Brezovou pod Bradlom.

J. M. Hurban pôsobil v Brezovej od júna 1840 do júna 1843 ako kaplán pri staručkom brezovskom farárovi Pavlovi Marečkovi. Okrem kaplánskej práce založil na Brezovej nedeľnú školu, knižnicu a spolok miernosti. Je známy aj svojou priamou účasťou v bojoch za slobodu svojho národa počas meruôsmych rokov v Brezovej a v okolí, kde vystupoval ako centrálna postava.

Edita Sabolíková | 22.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart