Oslavy v cirkevnom zbore Senec

V sobotu 29. septembra 2007 si seneckí evanjelici s okolitými fíliami pripomenuli nielen 60. výročie založenia cirkevného zboru Senec, 55. výročie posvätenia kostola, ale i 60 rokov od príchodu Slovákov – evanjelikov z „Dolnej zeme“ na Slovensko. Presídlenci prišli najmä z Pitvaroša, Slovenského Komlóša, Nadlaku a iných obcí v Maďarsku, neskôr i z Moravy, Lešti a Kšinnej.

„Vierou poslúchol Abrahám, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo ... a nevedel, kam ide.“ Týmito slovami sa na slávnostných službách Božích preplnenému seneckému evanjelickému chrámu prihovoril dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. V kázni vyzdvihol vieru a dôveru presídlencov v Božie vedenie i pomoc, keď prichádzali na Slovensko, keď si budovali svoje nové domovy aj kostol, a tak upevňovali svoju vieru, ale i národné povedomie, v Maďarsku tvrdo potláčané. Tieto slová sa týkali hlavne najstaršej generácie cirkevníkov, ktorí príchod do novej vlasti zažili a senecký kostol postavili vlastnými rukami. Zanechali však aj dôkaz pre novú generáciu, aby pamätala na vieru a prácu svojich predkov a ďalej ju rozvíjala a zveľaďovala.
Liturgiou poslúžili okrem domáceho farára aj senior Bratislavského seniorátu Miroslav Jäger, pezinská sestra farárka Helena Benková a konseniorka Andrea Lukačovská.
Za cirkevný zbor zhromaždených pozdravil domáci farár Tibor Jančík a dozorkyňa Anna Kapounová. Z významných hostí sa prihovoril podpredseda vlády Dušan Čaplovič i putujúca slovenská farárka zo Sarvaša Alžbeta Nobiková, ako aj bývalý dlhoročný senecký farár prof. Dušan Ondrejovič a primátor mesta Senec Karol Kvál. Vzácnou bola aj prítomnosť dcéry prvého seneckého farára prof. Júliusa Janka, Dáše Dvořáčkovej. Za Bratislavský seniorát sa prihovoril senior Miroslav Jäger, za Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku predsedníčka PaedDr. Anna Piláriková.
Oslavy boli obohatené hudobným programom žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy i krátkou videoprezentáciou dejín a súčasnosti seneckého cirkevného zboru.
Súčasťou výročných osláv zboru bola aj expozícia predmetov dennej potreby, výšiviek, remesiel zo „starej vlasti“ a liturgických potrieb z čias založenia zboru. „Až potiaľ pomáhal Hospodin...“ vyznávali seneckí evanjelici a veria, že On im bude pomáhať aj naďalej.

Tibor Jančík | 8.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart