P. Dobšinského si pripomenuli v Drienčanoch

V Drienčanoch (RIS) sa 19. októbra 2010 uskutočnil 7. ročník nadregionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky a 20. októbra i jej celoslovenské kolo. Kvety na hrob P. E. Dobšinského položil i brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda.

Po vyhodnotení a vyhlásení oficiálnych výsledkov celoslovenskej súťaže sa účastníci zhromaždili pri hrobe P. E. Dobšinského na pietny akt, ktorý vykonal domáci zborový farár Štefan Gabčan.
Následne sa všetci prítomní zhromaždili v starobylom evanjelickom kostole, ktorý je v poradí už tretím kostolom v Drienčanoch. Brat farár všetkých srdečne privítal a krátko informoval o histórii cirkevného zboru i stavbe kostola. Za prítomnosti pani starostky Viery Gregorčokovej, členov poroty, vzácnych hostí i samotných súťažiacich sa toto celoslovenské kolo ukončilo polhodinovým pásmom slova a hudby.

O deň neskôr, 21. októbra 2010, navštívil CZ ECAV na Slovensku Drienčany aj dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda. Cestou na spomienkové služby Božie, ktoré sa konali v Rimavskej Sobote pri príležitosti 125. výročia úmrtia P. E. Dobšinského a odhalení jeho sochy, sa zastavil aj v Drienčanoch, aby položil venček na hrob P. E. Dobšinského.

Štefan Gabčan, zborový farár  | 3.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart