Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Prahe

Dňa 28. júna 2009 sa v Prahe, filiálke Cirkevného zboru ECAV Mašková, konala pamiatka posvätenia opraveného chrámu Božieho.

Na začiatku služieb Božích všetkých privítala domáca sestra farárka Katarína Trtolová a prihovoril sa starosta obce Ján Karman. Liturgiou poslúžili domáca sestra farárka a bývalý brat farár Mgr. Ján Čáby. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat farár Mgr. Dušan Hano, ktorý v Maškovej pôsobil viac ako 20 rokov. V kázni na biblický text Žid 13,7 – 8 hovoril o spomienkach počas svojho pôsobenia na ľudí, ktorí pomáhali zo srdca nielen jemu, ale aj navzájom, ako aj o prvej oprave chrámu Božieho počas jeho pôsobenia v Prahe (oprava strechy a vonkajšej omietky). Spomienky na túto malú dedinku v okrese Lučenec mu navždy zostanú a vždy sa sem rád vráti.

Obnovený chrám Boží posvätil brat senior Mgr. Jaroslav Ďuriš, ktorý okrem iného zdôraznil, aké dôležité sú medziľudské vzťahy, že sa netreba hádať, ale vzájomne si pomáhať. Po posvätení boli prečítané milodary, bez ktorých by sa oprava kostola nedala uskutočniť. Pán Boh miluje ochotných darcov. Prihovoril sa i brat seniorálny dozorca MUDr. Ján Pavlov. Služby Božie sme zakončili Áronovským požehnaním a hymnou Hrad prepevný.

Veľká vďaka patrí aj starostovi obce, ktorý vychádzal v ústrety nielen finančne, jeho manželke Elene Karmanovej, ktorá je zároveň predsedníčkou občianskeho združenia, bez ktorého by sa oprava kostola nemohla realizovať, a domácej presbyterke Alenke Marčokovej, ktorá preukázala veľkú aktivitu v hľadaní spôsobu finančnej pomoci.

Otec sestry farárky Trtolovej napísal pri tejto príležitosti nasledovnú báseň:

Jozef Trtol
Praha

Nie stovežatá
ale novohradská s jednou
v horskom prostredí
v kopci čo potom ťa
precedí
kde Pánov stánok
s inzitným oltárikom
kolorit ticha dokreslí
kde zostáva kameň, drevo,
les a sny
kde prapredok, husita, bratrík,
či Slovák
do Božieho slova
sa schová a s nami rozjíma v modlitbách...

Katarína Trtolová | 6.8.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart