Pamiatka posvätenia chrámu v Modre

Evanjelici v Modre si 27. júna 2010 pripomenuli 175. výročie posvätenie ich kostola. Na slávnosti sa zúčastnili aj členovia spevokolu z CZ ECAV Bratislava a komorný zbor SALUS z Legionárskej ul. Kázal brat farár Ján Grešo.

Prítomných v chráme Božom privítal brat farár Marián Čop, konsenior Bratislavského seniorátu, a povedal i krátku históriu chrámu, ktorý nesie prímenie „slovenský“ a bol postavený v roku 1835, teda pred 175 rokmi. Kostolná veža bola postavená roku 1866.

Kázňou slova Božieho na text L 10, 38 – 42 poslúžil brat farár z CZ ECAV Bratislava Ján Greššo. Na základe známeho príbehu o návšteve Pána Ježiša v dome Márie a Marty v Betánii sa zamýšľal nad tým, akú rolu majú hrať chrámy v živote veriaceho človeka. Okrem iného povedal: „Účasť na službách Božích v chráme, počúvanie slova Božieho, prijímanie sviatostí, spevy, modlitby, chvály – to všetko nám umožňuje prežívať účasť na spoločenstve veľkej Božej rodiny. Tá sa stretáva v nesmierne veľkom počte chrámov po celom svete. I keď sa navzájom osobne nepoznáme, patríme spolu.“ (Celá kázeň)

Slávnostné služby Božie niekoľkými piesňami doplnili hosťujúce spevokoly z Bratislavy, ktoré potom ešte popoludní vystúpili aj so samostatným programom zostaveným z piesní na Žalmy a zo svedectiev jednotlivých členov spevokolu o ich obľúbených žalmoch. Komorný zbor SALUS predniesol niekoľko žalmov v úprave Víťazoslava Kubičku. Obidve telesá, ktoré niekoľko piesní zaspievali aj spoločne, dirigovala dirigentka Viera Jägrová. Prednáškou o žalmoch doplnil program príjemného popoludnia v modranskom cirkevnom zbore brat farár Grešo.

Edita Škodová | 13.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart