Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 22. 11. 2009 sa v našom cirkevnom zbore v Príbovciach konala pamiatka posvätenia chrámu. Pripomenuli sme si 180. výročie posvätenia chrámu a 108. výročie posvätenia obnoveného chrámu.

Na službách Božích sa zúčastnilo cca 120 veriacich evanjelikov z nášho zboru. Vypočuli sme si históriu zboru, piesňami poslúžili spevokol i mládežníci. Kultúrna časť bola obohatená básňou, ktorú zarecitoval herec Komorného divadla v Martine pán Ivan Giač. Kázňou slova Božieho poslúžil náš zborový brat farár Marek Szabó.

Evanjelický a.v zbor v Príbovciach má veľmi bohatú históriu. Príbovskí evanjelici to nemali vždy ľahké, hlavne v období protireformácii.
Prvý evanjelický kostol bol postavený uprostred dediny ešte v časoch, keď Príbovčania nemali samostatný cirkevný zbor. Príbovce boli fíliou cirkevného zboru v Svätom Petre, dnes Turčianskom Petre. Bol postavený na základoch niekdajšej polodrevenej stavby - kaplnky, pravdepodobne z polovice 15. storočia. V r.1640 bol kostol prestavaný a zaklenutý.
Druhý drevený evanjelický kostol postavili príbovskí evanjelici za dedinou v roku 1783, teda pred 226 rokmi, zásluhou zemana – dlhoročného patróna cirkevného zboru Jozefa BENICKÉHO a jeho manželky Rebeky BENICKEJ, rodenej LEHOTSKEJ, v duchu obmedzujúcich nariadení. Údaje o tom, ako kostol presne vyzeral, ani údaje o tom, aký bol veľký, sa nezachovali. Vieme len to, že bol drevený. Rovnako nepoznáme ani osud dreveného kostola po výstavbe nového murovaného kostola. Podľa archívnych dokumentov vieme, že do novopostaveného kostola v roku 1826 bolo prenesené zariadenie kostola, ako napríklad oltár a obrazy z oltára „Posledná večera Pánova“, „Ukrižovanie Pána“ niekoľko drevených lavíc, drevená krstiteľnica predstavujúca „Krstiteľa Jána“ a niekoľko ďalších drobností.
Tretí evanjelický kostol bol postavený v roku 1826 znova za výdatnej pomoci patróna evanjelickej cirkvi v Príbovciach Jozefa BENICKÉHO a jeho manželky. V zápisnici o kanonickej vizitácii z roku 1879 sa uvádza, že kostol bol posvätený v roku 1829 v nedeľu pripadajúcu na Michala, teda pred 180 rokmi. Počas pôsobenia farára Viliama KLIMU a dozorcu Jána NEMEŠA sa v roku 1901 konala rozsiahla prestavba kostola, kostol bol obnovený - vlastne skoro znova vystavaný. V rámci rozsiahlej prestavby kostola v roku 1901 bola ku kostolu pristavaná aj 36 metrov vysoká veža, ktorá patrí k najkrajším v Turci. Veža členená rímsami má barokovú, baňatú strechu s lunetami. Posvätenie obnoveného kostola sa konalo 24. novembra 1901, teda 24. nedeľu po Svätej Trojici – poslednú nedeľu cirkevného roka pred 108 rokmi.
V súčasnosti má náš zbor 1270 registrovaných veriacich v 14 obciach krásneho a malebného Turca. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka.

„Predkovia ho postavili, potomkovia udržiavali a je na nás, aby sme ho milovali a odovzdali ďalším pokoleniam v dobrom stave, tiež ho hojne navštevovali a slovom Božím sa v ňom vzdelávali.“

Zuzana Piatriková | 2.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart