Pamiatka posvätenia chrámu v Záriečí

V poslednú septembrovú nedeľu 25. 9. 2011 si veriaci v CZ ECAV Záriečie na slávnostných službách Božích pripomenuli 225. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ktorý bol posvätený v roku 1786.

Chrám vybudovali evanjelici zo šiestich obcí púchovskej doliny (Záriečie, Mestečko, Vydrná, Lúky, Zbora, Dubková).

Slávnostným slova Božieho kazateľom bol dôstojný brat senior TUS Jozef Havrila, niekdajší administrátor záriečskeho cirkevného zboru. Osobné pozvanie na slávnostné služby Božie prijali aj farári – rodáci z cirkevného zboru, ktorí sa tu narodili a boli v chráme Božom aj pokrstení: Vladimír Kmošena s manželkou Gabikou, Anna Gabčanová a Štefan Gabčan (svoju účasť ospravedlnil Radomír Vařák).

Na službách Božích sa zúčastnili aj starostovia obcí spadajúcich pod správu cirkevného zboru, ako i rodáci a potomkovia, ktorí sa každoročne v nedeľu po Matúšovi vracajú na toto všetkým také vzácne miesto. Program služieb Božích svojím vystúpením obohatila detská besiedka a zborový spevokol.

Martin Melišík, www.ecav.zariecie.sk | 29.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart