Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

V 17. nedeľu po Sv. Trojici, teda 30. 9. 2012, si pripomenuli už 78. výročie posvätenia kostola v Slovanoch. Prvá finančná zbierka na stavbu kostola sa konala už v roku 1912. Stavbu kostola zmarila 1. svetová vojna. Až v máji 1934 sa začalo s výstavbou a kopaním základov. Všetky práce prebiehali rýchlo, cirkevníci pomáhali na stavbe ale aj s dovozom materiálu. Konečne prišiel radostný deň, keď sa konala posviacka kostola. Všetky evanjelické rodiny v Slovanoch a okolitých obciach mali radosť, že už môžu počuť slovo Božie vo svojom vlastnom stánku Božom.

Slávnostné služby Božie liturgoval domáci zborový farár Marek Szabó spoločne so svojou manželkou Zuzanou Szabóovou. Úvodné slovo patrilo dlhoročnému presbyterovi cirkevného zboru Vladimírovi Rišianovi. Zaspomínal si na predkov, ktorí vybudovali tento kostol, ale poďakoval sa i všetkým, ktorí sa oň teraz s láskou starajú. V kázni slova Božieho boli veriaci povzbudení k tomu, aby radi prichádzali do chrámu Božieho, kde sa zvestuje slovo Božie, ktoré má moc človeka formovať a pôsobiť v nás vnútornú zmenu. Preto by sme si nemali srdcia zatvrdiť pred počúvaním Božieho slova, ale ho poslúchať a podľa neho žiť. Prítomných pozdravil a potešil svojimi piesňami aj zborový spevokol. Po skončení slávnostných služieb Božích nasledovalo pohostenie prítomných.

Naša vďaka za tento krásny deň patrí predovšetkým Pánu Bohu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto slávnosti. Prosme všetci Hospodina, aby nám tento stánok ochraňoval a dal silu, aby sme sa v hojnom počte tu spoločne mohli stretávať v mene Božom.

„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ Žalm 84, 6

Ľubomír Žila, Príbovce | 2.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart