Pamiatka reformácie v Banskej Bystrici

V Ev. a. v. kostole v Banskej Bystrici sa na sviatok Pamiatky reformácie konali slávnostné služby Božie a po nich reformačný organový koncert, na ktorom vystúpili Tomáš Škraban a Slavomíra Očenášová.

Slávnostné služby Božie odbavoval a kázňou slova Božieho na nich poslúžil domáci ev. farár Daniel Koštial. Vyzdvihol význam Lutherovho protestu proti bludom v cirkvi pred 490. rokmi a zdôraznil jeho myšlienky o potrebe návratu ku skutočnému prameňu prameňu viery – k slovu Božiemu, ako ho máme zaznamenané v Písme svätom. Na záver služieb Božích brat farár pozval prítomných na reformačný koncert a vysvetlil, prečo pri vstupe do chrámu Božieho nájdu programy tohto koncertu v drevenej truhlici, stočené do podoby zvitku, postriekané kvapkami atramentu. Ide o symbolické pripomenutie epizódy zo života Martina Luthera, ktorý raz v ťažkej chvíli hodil kalamár s atramentom cez miestnosť, volajúc, aby od neho odstúpil diabol. Je to teda symbol boja s diablom, s pokušením, ktoré na nás stále striehne.

V úvode reformačného koncertu brat farár pripomenul ďalší príbeh zo života nášho reformátora. Raz, keď Luther prežíval ťažké chvíle depresie, sklamania a pochybností, jeho manželka sa obliekla do čierneho. Na jeho otázku, kto zomrel, odvetila: „Boh.“ A vtedy si Luther uvedomil, že naozaj začal žiť tak, akoby Boh zomrel, akoby Boh neexistoval. A s novou silou sa pustil do práce na Božej vinici.

Výber z diel Johanna Sebastiana Bacha a ďalších skladateľov vynikajúco zahral mladý organista Tomáš Škraban, študent anglického jazyka a hudobnej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, rodák z Dačovho Lomu, ktorý je aj jedným z banskobystrických kantorov. Jeho hru umeleckým prednesom básní na tému reformácie citlivo doplnila PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.

Na záver brat farár Daniel Koštial pozval prítomných na pravidelné návštevy chrámu Božieho i na evanjelickú faru, ktorá je pre nich vždy otvorená. Napokon zaznela hymna evanjelickej a. v. cirkvi Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Edita Sabolíková | 5.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart