Pamiatke J. Rotaridesa a D. Bancíkovej

V nedeľu 21. 10. 2012 sa v CZ Drienovo konali slávnostné služby Božie z príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu a 190. výročia narodenia učiteľa a národovca Jána Rotaridesa, ktorý v obci pôsobil od roku 1856 až do smrti v roku 1900 a je tu aj pochovaný.

Kázňou slova Božieho na text 1K 3, 10 − 23 poslúžil biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda. Zaspieval spevokol z CZ Babiná. Po skončení služieb Božích, ktoré boli zároveň venované i spomienke na farárku Darinu Bancíkovú pri jej nedožitých 90. narodeninách (pôsobila v CZ Drienovo v rokoch 1959-1962) sa všetci presunuli do cintorína. Tu bol slávnostne odhalený zrenovovaný náhrobný kameň J. Rotaridesa aj za účasti starostky obce Ivany Drígeľovej a krajského poslanca Ing. Rudolfa Gabryša, nakoľko Banskobystrický samosprávny kraj finančne prispel na túto spoločnú aktivitu obce a cirkevného zboru. Na úplný záver slávnosti bol zasadený Strom reformácie č. 36.

Foto: Ján Paška

Roman Sarvaš, administrátor CZ | 6.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart