Pamiatke Martina Rázusa v Brezne

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Brezne si 19. augusta 2007 pripomenul na spomienkových službách Božích 70 rokov od smrti Martina Rázusa, evanjelického farára, básnika, spisovateľa a politika

Martin Rázus sa narodil sa 18. októbra 1888 vo Vrbici (dnes časť Liptovského Mikuláša). Po skočených štúdiách pôsobil ako evanjelický farár v Pribyline, v Moravskom Lieskovom a v Brezne. Tu sa predčasne uzatvorila jeho plodná činnosť všestranného človeka milujúceho svoju cirkev, svoj národ, svoje Slovensko. Zomrel ani nie 49-ročný 8. augusta 1937.
V chráme Božom po úvodnom prelúdiu, básni a privítaní bratom zborovým dozorcom J. Brečkom sa začali služby Božie, na ktorých liturgovali: Mgr. Milan Krivda, biskup ZD, Mgr. Peter Ján Soták, senior ZS, Mgr. Marián Bochnička, zborový farár v L. Mikuláši, a Mgr. Vladimír Mako, zborový farár domáceho zboru.

Kazateľom na službách Božích bol dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda, ktorý na základe L 10, 25 – 37 povedal: „Kto chce obdržať večný život, ktorý je v Ježišovi Kristovi, musí nielen poznať Božiu lásku, ale aj milovať Božie prikázania a plniť Božiu vôľu.“
Spomienkovým pásmom umocnili chvíle aj sestry a bratia, ktorí sa na Martina Rázusa pamätajú. Vo svojich pozdravoch prítomní hostia Ing. D. Švantner – štátny tajomník, Ing. J. Blcháč PhD – primátor L. Mikuláša, a Ing. V. Rázus – predseda Spolku M. Rázusa, pripomenuli, že národ nemá zabúdať na významné osobnosti a ich pamiatka nesmie zaniknúť. Čerpajme z odkazu Martina Rázusa aj v tomto našom nie ľahkom období existencie. Čas od 70. výročia smrti až po l20. výročie narodenia (rok 2008) tvorí súčasť Letokruhu Martina Rázusa. Po skončení služieb Božích sa kresťanské zhromaždenie pristavilo pri soche Martina Rázusa, kde zaznela pieseň „Kto za pravdu horí“.

V zborovej miestnosti bola potom otvorená výstava: Život a dielo M. Rázusa, ktorá potrvá do 30. 9. 2007. Milovník Kristovho evanjelia, buditeľ viery, prostý kazateľ, bojovník záujmov cirkvi i slovenského národa nech nevybledne ani v našom živote.
„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13,7-8)

Zuzana Maková | 5.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart