Pamiatke Samuela Fábryho v Kladzanoch

V Nedeľu večnosti 20. 11. 2011 sme si v kladzianskom cirkevnom zbore pripomínali 185. výročie úmrtia ev. farára – osvietenca, národovca, ľudomila, ovocinára Samuela Fábryho. Pri tejto príležitosti sme v blízkosti chrámu zasadili Strom reformácie č. 17.

Slávnostným slova Božieho kazateľom bol emeritný brat biskup Mgr. Ján Midriak z Prešova. Liturgovali domáca sestra farárka Mgr. Mária Juhásová, Mgr. Marcelka Uhláriková z Chmeľovca, brat farár Mgr. Slavomír Gallo z Vranova n. T., brat farár Mgr. Peter Soták z Merníka a brat farár Mgr. Ľubomír Kordoš z Pozdišoviec.

Po zasadení Stromu reformácie č. 17 – slovenskej lipy – k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie sme prešli na miestny cintorín, kde sme si básňou, modlitbou, piesňou i kytičkou vďaky uctili pamiatku Samuela Fábryho.

Mária Juhásová, zborová farárka  | 1.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart