Partnerská návšteva v Necpaloch

V nedeľu 24. júna 2012 sa konal autobusový zájazd z CZ Lazy pod Makytou do CZ Necpaly. Zúčastnili sme sa na mládežníckych službách Božích konaných pri príležitosti záveru školského roka.

Tieto služby Božie obohatili svojím spevom mládežníckych piesní, hudobným sprievodom, modlitbami a prednesom biblických textov členovia domáceho spevokolu Nezábudky. Počas povznášajúcich chvíľ v priestoroch necpalského chrámu vystúpil i náš miešaný spevokol Prameň za hudobného sprievodu našich mladých hudobníkov. Kázňou slova Božieho poslúžil Peter Fabok z Lazov.

Partnerská návšteva bola umocnená mnohými dojímavými momentmi. Domáci zborový farár a senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila s rodinou totiž pôsobil predtým deväť rokov práve v lazianskom cirkevnom zbore. Jozef Havrila s manželkou Elenou boli v tom čase nielen členmi lazianskeho spevokolu, ale ho i umelecky viedli. Takmer polovica členov spevokolu Prameň bola jeho členmi pred 21 rokmi, prípadne zastávali v tom čase zbore popredné funkcie. Pri vzájomných spomienkach sa na oboch stranách neraz zaligotala slza dojatia. Po oficiálnej časti nasledoval obed, ktorý s láskou pripravili domáci viery.

Cestou späť sme sa zastavili vo fíliách Belá-Dulice a Žabokreky, kde nás Jozef Havrila s manželkou a rodinou oboznámil s históriou i priebehom rekonštrukcie obnovených chrámových priestorov. Z tejto cirkevnozborovej návštevy sme odchádzali plní krásnych pocitov a tešíme sa opätovaniu návštevy u nás – v Lazoch pod Makytou.

Foto: Daniel Tvarožek, Simona Chreňová

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 1.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart