Petržalskí seniori v cirkevných zboroch DNS

Po vlaňajšej návšteve v Zlatých Moravciach, Nitre a Leviciach petržalskí seniori v sobotu 21. mája 2011 pokračovali v spoznávaní cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Cieľom ich putovania boli CZ Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Plavé Vozokany a Nesvady.

Tri z navštívených CZ − Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom a Nesvady − sú tzv. prisťahovalecké zbory: založili ich Slováci, ktorí sa v rokoch 1947 − 1948 v rámci repatriácie presťahovali na Slovensko z Dolnej zeme, najmä z Nyiregyházy, zo Sarvaša, z Kiskőröša a iných. Z presídlencov bolo asi 90 % evanjelikov. Naša vláda prisľúbila, že namiesto ich tamojších chrámov im postavia na Slovensku 10 kostolov, no napokon z nich postavili len dva – v Nesvadoch a Senci – a modlitebňu v Jure nad Hronom.

V Jure nad Hronom nás privítal brat farár Ľubomír Trnavský spolu s niekoľkými členmi svojho zboru, ktorí nás ponúkli aj pripravili chutným pohostením. Dozvedeli sme sa o histórii aj súčasnosti cirkevného zboru, v ktorom pôsobí temer 30 rokov.

V Kalnej nad Hronom nám brat farár Ján Jančo porozprával o anabáze slovenských evanjelikov – presídlencov. Ich cirkevný zbor zakladal v roku 1947 farár Ján Križan a pôsobil v ňom skoro 30 rokov.

V zeleni utopený, generálne opravený kostol v Plavých Vozokanoch je teraz miestom pôsobenia brata kaplána Vladimíra Šoltésa, ktorý nám tiež porozprával o súčasnosti ich CZ a ukázal nám aj ich zborový a faru. O histórii cirkevného zboru hostí poinformoval Milan Goga, poddozorca a kantor v jednej osobe.

V chráme Božom v Nesvadoch nám pri našej návšteve zaspieval ich novoutvorený zborový spevokol Agapé. Privítala nás sestra farárka Mária Popičová, ktorá sem prišla len pred tromi mesiacmi z Bieleho Blata v Srbsku. Požehnaním pre zbor bol ich farár Ján Kuciaň, ktorý tu pôsobil 43 rokov.

Našu cestu autobusom aj zastavenia v jednotlivých chrámoch sprevádzalo Božie slovo, modlitby, piesne z pripraveného spevníčka a, samozrejme, dobrá nálada.

Bratom a sestrám vo všetkých navštívených cirkevných zboroch ďakujeme za milé prijatie a bratovi farárovi Jánovi Kolesárovi, ktorý v tomto roku výlet pripravil, za jeho zorganizovanie. Tešíme sa na spoznávanie ďalších našich cirkevných zborov na budúci rok.

Seniori CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 31.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart