Petržalský spevokol zabodoval

Počas druhej adventnej nedele sa na 1. ročník Prehliadky spevokolov Bratislavského seniorátu šesť spevokolov z Bratislavského seniorátu. V Ev. a. v. chráme Božom v Trnave podujatie zorganizoval Vnútromisijný výbor Bratislavského seniorátu.

Prehliadku otvoril predseda VMV Bratislavského seniorátu brat farár Čop z Modry a úvodný príhovor mali brat senior Jäger a trnavský brat farár Hargaš, ktorý pripomenul, že pieseň je v evanjelickej cirkvi nedeliteľnou súčasťou služieb Božích a že umocňuje modlitbu k Pánu Bohu. Zaželal spevákom Božie požehnanie a dobré hlasy. Vystúpenia spevokolov boli striedané staťami z evanjelia v podaní brata farára Hargaša. Ako prvý vystúpil ženský komorný spevokol zo Serede pod vedením brata Ladislava Novomeského, ktorý je už na dôchodku, ale ešte vypomáha ako kantor v CZ v Diakovciach. Nasledovalo vystúpenie zmiešaného spevokolu z CZ v Bratislave-Petržalke, ktorý už roky vedie sestra Zlatica Klátiková. V neoficiálnom kuloárnom hodnotením (keďže nešlo o súťažnú prehliadku) bol tento spevokol posudzovaný ako najlepší zo zúčastnených. Potom zaspieval spevokol z Piešťan a spevokol z Modry, ktorého vystúpenie bolo spestrené hrou na trúbku a sprievodom organa. Spevokol z Modry-Kráľovej a Dolných Salíb predniesli 23. žalm. Prehliadku spevokolov spestril svojím sviežim vystúpením detský spevokol “Ďatelinky” z Dudiniec prednesom šiestich piesní zo svojho bohatého repertoáru. Na záver brat farár Čop vyslovil poďakovanie trnavskému cirkevnému zboru aj zúčastneným spevokolom a vyhlásil, že v začatej tradícii budú pokračovať aj na budúci rok druhým ročníkom prehliadky spevokolov, tentoraz vo Veľkom Grobe.

Štefan Škoda | 13.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart