Pietna spomienka na Petra Škodáčka

V Košťanoch nad Turcom si v sobotu 12. 5. 2012 na pietnej spomienke na cintoríne členovia CZ ECAV Príbovce, zástupcovia miestnej samosprávy v Košťanoch nad Turcom a príbuzní pripomenuli evanjelického farára Petra Škodáčka pri 100. výročí jeho narodenia.

Peter Škodáček (9. 5. 1912 Lubina − 5. 12. 1983 Nová Polianka), evanjelický farár, politik a disident, strávil päť rokov svojho života ako nespravodlivo väznený. Na púchovskej železničnej stanici ho jedného dňa v roku 1951 oslovil neznámy človek, ktorý mu tvrdil, že prišiel zo Západu s dôležitým poslaním a nemá peniaze. Pán farár Škodáček mu dal peniaze. A hoci bol presvedčený, že je to agent provokatér, bolo pod jeho dôstojnosť ísť ho udať. O pár dní ho zatkla Štátna bezpečnosť a za neudanie trestného činu bol odsúdený na päť rokov väzenia. Až v roku 1968 bol obnovený súdny proces, ktorý ho oslobodil a vyhlásil za nevinného.

> Pietna spomienka sa začal príhovorom evanjelického farára v Príbovciach Mareka Szabóa na tému „odvaha“, v ktorom vyzdvihol význam odkazu Petra Škodáčka pre súčasnosť, a zároveň sa prihovoril aj duchovným slovom k prítomným. Zdôraznil, „že sa stretávame, aby sme si pripomenuli pamiatku významnej osobnosti našich dejín: farára, disidenta, politického väzňa, človeka, ktorý vydal svedectvo pravde, ktorá nás má inšpirovať, že žiť v odvahe a pravde má zmysel. Jeho odvaha byť evanjelickým farárom a niesť pochodeň evanjelia v akokoľvek ťažkej dobe je obrovskou inšpiráciou pre nás v dnešnej dobe, keď tak veľmi radi podliehame a podliezame rôzne latky vyhovárajúc sa na okolnosti sveta, okolnosti života. Nech on sám je nám príkladom. Nech sa vskutku aj táto spomienka nestane pre nás len pripomienkou minulosti, na ktorú právom môžeme byť hrdí, ale nech sa stáva inšpiráciou novej budúcnosti, inšpiráciou odvahy, inšpiráciou svedectva a inšpiráciou nádeje“.

Po príhovore prečítala farárka Zuzana Szabóová krátky úryvok z denníka SME, v ktorom Ľubomír Feldek spomína v článku Demokrat Peter Škodáček na najlepšieho priateľa jeho otca, a Ivan Giač predniesol báseň P. O. Hviezdoslava Epilóg. Andrea Vybošťoková, zástupkyňa obecnej samosprávy, poďakovala zúčastneným za účasť na pietnej spomienke ich významného spoluobčana.

Program pokračoval položením kvetov na hrob. Pietna spomienka bola ukončená piesňou, ktorá bola i mottom jeho smútočného oznámenia Kto za pravdu horí.

Ľubomír Žila, Príbovce  | 15.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart