Pietna spomienka v Košariskách

Výročie 88. rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli v jeho rodných Košariskách a pri mohyle na vrchu Bradlo vo štvrtok 3. mája 2007. Zúčastnili sa na nich brat biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda a brat dozorca Západného dištriktu ECAV Vladimír Daniš, senior Myjavského seniorátu Samuel Mišiak, sestry farárky Viera Mosná, Monika Černeková a bratia farári konsenior Juraj Šefčík a Ján Zemánek, vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, veľvyslanec Českej republiky a Francúzska, ďalší predstavitelia štátnej a verejnej správy a iní účastníci.

Program pietnej spomienky sa začal službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Košariskách. Na úvod domáci brat dozorca Ján Židek privítal zúčastnených hostí. Brat biskup Milan Krivda ako slávnostný kazateľ sa vo svojej kázni prihovoril na základe textu Luk 10, 25 – 37 O milosrdnom samaritánovi. Za seniorát prítomných pozdravil na text R 12, 1 Pravá služba Bohu senior Myjavského seniorátu Samuel Mišiak. Program služieb Božích svojím vystúpením obohatili Mužský cirkevný spevokol z Brezovej pod Bradlom a Cirkevný spevokol Košariská-Priepasné.
Program pokračoval položením kvetov na nádvorí Múzea M. R. Štefánika v bývalej evajelickej fare v Košariskách. Práve tu sa v rodine evanjelického kňaza Pavla Štefánika 21. júla 1880 narodil M. R. Štefánik a potom tu aj vyrástol v prostredí plnom viery a národného cítenia.
Na bradlianskej mohyle, mieste posledného spočinutia generála, sa konalo zhromaždenie s uctením si jeho pamiatky. Tu odzneli príhovory predstaviteľov samosprávy, štátnej správy, viacerých politických strán a veľvyslancov. Za cirkev pozdrav predniesol brat biskup ZD Milan Krivda.
Po príhovoroch predstaviteľov samosprávy bola slávnosť tradične ukončená zapálením štyroch vatier starostami okolitých obcí (Košarísk, Priepasného, Brezovej pod Bradlom a Myjavy) .

Zuzana Durcová, ev. a. v. farárka | 28.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart