Pliešovské zvony – stretnutie spevokolov

„Dnes kostolné zvony, pieseň spievajú...“ Touto piesňou otvoril domáci spevokol 16. 5. 2010 zborové podujatie Pliešovské zvony, ktoré má v Pliešovciach už viacročnú tradíciu.

Nielen piesne, ale aj básne a hovorené slovo sprevádzalo účastníkov tohto stretnutia v pliešovskom chráme Božom. Svojimi piesňami sa prezentoval nielen domáci spevokol, ale aj cirkevníci zo susedných obcí Sásy a Babinej. Vzdialenejšími hosťami tohto stretnutia boli spevokol Nádej z Veľkého Krtíša a Citaráši zo Sazdíc, ktorí nám nielen spievali, ale predviedli nádhernú hudbu a pre mnohých aj netradičný hudobný nástroj – citaru.

Na pamiatku zúčastnené spevokoly dostali zvonček z pedigu, ktorý im má pripomínať, požehnané stretnutie, ktoré prežili v Pliešovciach.

Katarína Kmecová, námestná farárka | 26.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart