Poďakovanie za úrody zeme v Rim. Sobote

Na službách Božích v nedeľu 7. 10 2012 sme vyslovovali vďaku Pánu Bohu za úrody zeme. Do programu služieb Božích prispeli aj žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Sestra farárka Viktória Lisáková nám vo svojej kázni zdôraznila, aby sme si uvedomili, že v dnešných pohnutých časoch a v hektickej dobe je potrebné si vzájomne pomáhať. V kázňovom texte sme si mohli všimnúť, ako Pán Boh sa staral o izraelský ľud, ktorý putoval po púšti. Dostali chlieb z neba, ktorý ich nasycoval. Aj my dnes máme klásť dôraz na vďačnosť, ale aj na to aby sme sa dokázali navzájom podeliť so všetkým, čo máme.

Žiaci 9. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej si pripravili program, ktorý nás obohatil. Formou prezentácie sme videli, ale aj sme si vypočuli, kedy sa po prvýkrát slávilo vďakyvzdanie, ako sa o tom zmieňuje Biblia a akým spôsobom kresťania si v rôznych kútoch sveta pripomínajú vďakyvzdanie za úrody zeme, napríklad aké sú zvyky v Amerike, Anglicku, Nemecku, Nórsku, Izraeli. Na záver žiaci zdôraznili, že nemáme byť ustarostení, lebo Pán Boh sa o nás postará, len mu máme dôverovať. Ako znela posledná veta?
„Chlieb krájať, to nie je len tak. Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena. Preto sa modli a ja tiež: chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Monika Hansková, EZŠ Z. Oravcovej | 22.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart