Podunajská vlna bola aj v Púchove

13. marca 2011 sa v evanjelickom cirkevnom zbore v Púchove konali služby Božie pre príležitosti Podunajskej vlny mieru. Náš chrám Boží sme vyzdobili modrými stuhami, ktoré symbolizovali vlny Dunaja. Služby Božie boli výnimočné kázňou, pri ktorej sme využili materiál, ktorý sme dostali k tomuto podujatiu.

Na večierni sme priblížili cirkvi zapojené do Podunajskej vlny mieru, tak ako sa prezentovali v zaslanom materiáli. Čo sa týka reakcií na túto nedeľu – boli rôzne. Jedna žena očakáva viac osobné témy ako celospoločenské, a preto vnímala aj kriticky túto nedeľu. Iná žena zase bola uchvátená touto témou – hlavne témou spravodlivosti v spoločnosti.

Ondrej Rišiaň , zborový farár | 16.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart