Poltárčania spoznávali Gemer

Cirkevníci z Cirkevného zboru ECAV Poltár (NOS) sa v poslednú septembrovú nedeľu vydali na cestu za spoznávaním bratských cirkevných zborov v Gemerskom senioráte. Navštívili CZ ECAV Štítnik, Koceľovce, Ochtiná a Mur. Dlhá Lúka.

Hoci Gemer je región geograficky veľmi blízky Novohradu, predsa je pre mnohých Poltárčanov pomerne neznámy. Preto sme sa v poslednú septembrovú nedeľu rozhodli vydať na objavnú cestu po tomto tak trochu zabudnutom, a pritom krásnom, kúte Slovenska. Chceli sme spoznať krásu tamojších gotických kostolov, ešte stále živú vieru tamojších evanjelikov, ale aj nie najpríjemnejšiu prítomnosť gemerských zborov, ktoré sa, možno viac ako iné, musia potýkať so silnou sekularizáciou, zmenšovaním a z toho vyplývajúcou chudobou.

Prvou zastávkou na našej ceste bol monumentálny kostol v Štítniku, kde sme s miestnym zborom spoločne slávili služby Božie. Tmavá krása gotickej architektúry im dodala zvláštny duchovný rozmer. V kázni poltársky brat farár poukázal na skutočnosť, že nie slávne meno, bohatstvo a ani množstvo aktivít, ale vernosť Kristovmu evanjeliu a láska robí cirkevné zbory veľkými v Božích očiach. Po občerstvení, ktoré pre nás s láskou pripravili domáci viery, sme sa presunuli do neďalekých Koceľoviec, kde nás čakal útulný kostolík s krásnymi freskami v presbytériu.

Do tretice sme navštívili ďalší gemerský gotický skvost – Ochtinú. Tu nás fundovaným výkladom sprevádzal miestny brat diakon Martin Dudáš, ktorý je nám známy z viacerých návštev v Poltári.

Poslednou zastávkou na našej ceste bola Muránska Dlhá Lúka, kde nás, po gotike a baroku štítnickej doliny, čakal protestantsky strohý a vkusne zariadený chrám Boží. V ňom nás privítali domáci cirkevníci, ktorí nás po spoločne zaspievanej piesni pohostili na miestnej fare.

Hoci nám počasie neprialo a počas celej nedele výdatne pršalo, veríme, že naša cesta neobohatila iba naše vlastivedné či kultúrne obzory, ale najmä nás povzbudila duchovne. Možno nás aj prinútila premýšľať nad mnohými príčinami úpadku a neradostnej prítomnosti viacerých našich cirkevných zborov.

Ondrej Majling, zborový farár | 1.10.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart