Posledná rozlúčka s Radimom Cingeľom

Zlyhávajúci hlas brata biskupa Slavomíra Sabola, neskrývané slzy Radimovej detskej skupiny Ďatelinky, príbuzných, kolegov, priateľov a známych, ale i slová nádeje, viery a povzbudenia. Takto vyzerala posledná rozlúčka s riaditeľom Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku, ale predovšetkým s Božím služobníkom láskavého srdca – farárom RADOSLAVOM (Radimom) CINGEĽOM 30. 1. 2010 v Evanjelickom chráme v Prešove.

„Ako blesk z jasného neba nás zasiahla správa o smrti vášho príbuzného a nášho priateľa Radka Cingeľa. Sme prekvapení, preniknutí bolesťou nad jeho náhlym odchodom. Veď takýto scenár jeho života nečakal nikto z nás,“ povedal biskup S. Sabol.
V kázňovom príhovore uviedol, že v Kristových rokoch života odchádza človek plný entuziazmu, rozdávajúci radosť, odvahu, posilnenie a povzbudenie každému, s kým sa stretol. „Hlavu mal plnú nápadov a snov. Jeden rok a päť mesiacov sme mohli snívať spolu sny o budúcnosti našej cirkvi aj my na Biskupskom úrade VD ECAV. Náhla smrť pretrhla možnosť spoločnej realizácie týchto snov, a preto cítime, že Radkov odchod v nás zanecháva stopy bolesti z niečoho ešte akoby nedokončeného,“ zdôraznil.

Rozlúčiť sa okrem Predsedníctva ECAV na Slovensku, dištriktov a seniorátov VD prišlo vyše 150 farárov a 1500 veriacich. Prišli aj deti a mládež so skupiny Ďatelinky, ktorú Radim založil, keď pôsobil ako farár v Dudinciach a ktoré mu na jeho poslednej ceste zaspievali svoju pieseň. Bolo pritom cítiť, že ho vnímali ako výnimočného brata farára a len ťažko zvládali skryť veľký smútok. „Hoci bol vždy plný prekvapení, mysleli sme, že väčšie prekvapenie, ako to, keď oznámil, že odchádza z Dudiniec nám už ani nemôže pripraviť. No mýlili sme sa. Teraz prekvapil ešte viac. Prekvapil ďalším odchodom.

K manželke, deťom, rodine zosnulého a všetkým smútiacim sa prihovorili aj brat generálny biskup M. Klátik, brat biskup ZD M. Krivda, brat emeritný biskup VD J. Midriak, dištriktuálny dozorca VD J. Brozman, prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita J. Babjak a ďalší cirkevní i spoločenskí funkcionári. Na záver veriaci zaspievali pieseň Krásnu vlasť. Po smútočnej rozlúčke v evanjelickom chráme v Prešove, ktorá trvala viac ako tri hodiny, previezli telo Radima Cingeľa do jeho rodnej dediny Hankovce, kde ho pochovali.

Radoslav Cingeľ sa narodil 21. februára 1977 v Bardejove rodičom Jurajovi Cingeľovi a Anne, rod. Blanarikovej. Mal troch súrodencov Mareka (v súčasnosti farár v CZ Richvald) a dvojičky Adriánku (manželku farára v CZ Hybe) a Alenku (žije v Bardejove). V roku 1981 mu pri autonehode blízko obce Raslavice tragicky zahynul otec. Po tejto udalosti sa rodina presťahovala do Hankoviec, kde Radim absolvoval základnú školu. Stredoškolské vzdelanie získal na obchodnej akadémii v Bardejove.
Jeho duchovný život ovplyvnil najmä Jaroslav Matys, vtedajší farár v Marhani. V roku 1996 sa preto rozhodol pre štúdium teológie na EBF UK v Bratislave. Po ukončení štúdia 1. septembra nastúpil na miesto kaplána v CZ Dudince, kde pôsobil do 31. augusta 2008. Potom prijal miesto riaditeľa Biskupského úradu VD v Prešove. V decembri 2009 mu diagnostikovali vážne ochorenie. Zomrel vo veku 32 rokov v ružomberskej nemocnici 27. januára, niekoľko dní po tom, čo sa podrobil náročnej operácii.
„Radim nám bude veľmi chýbať, no veríme, že aj keď človek umiera, to, čo patrí Bohu, neumiera nikdy,“ hovoria tí, ktorí ho poznali. Roky naviac, ktoré mám Boh pridáva, nie sú určené na predĺženie šťastných dní, ale vždy predovšetkým na naplnenie a zavŕšenie nášho dôležitého poslania, v ktorom sme pred Bohom nezastupiteľní. Veríme, že brat farár R. Cingeľ si svoje poslanie splnil a to je dôležitejšie ako dĺžka života.
Radoslav Cingeľ bol ženatý s Alenkou Cingeľovou, rod. Čižmárovou. Boh im požehnal tri deti Tobiáša (8 rokov), Noemi (6 rokov) a Damiána (3 roky).

Na návrh niektorých oltárnych bratov bol zriadený bankový účet, kde možno dobrovoľne prispieť pozostalej manželke s deťmi, ktorí smrťou manžela a otca stratili aj svoj domov. Finančné prostriedky môžete zasielať na číslo účtu 96293513/0900, variabilný symbol 33, správa pre prijímateľa: Radim.

-mk- | 5.2.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart