Posvätenie kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti

Slávnostné posvätenie obnovenej kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti, ktorý sa nachádza v Bratislave na Palisádach v priestoroch medzi Bradlianskou a Partizánskou ulicou, sa konalo 10 marca 2007 popoludní v nadväznosti na slávnostné služby Božie vo Veľkom kostole na Panenskej ulici, ktorými sa oficiálne začala činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR.

V budove Evanjelického domu starostlivosti bola v období budovania komunizmu známa nemocnica, ktorú ľudia zvykli nazývať evanjelickou. Sídlila totiž v priestoroch zabratých evanjelickej cirkvi, ktoré pôvodne slúžili ako zariadenie sociálnej služby, kde diakonisy poskytovali starostlivosť starým a chorým ľuďom. Budovu po prinavrátení jej pôvodnému majiteľovi – ECAV – zub času značne zdevastoval, teraz sa však vďaka obetavosti členov Cirkevného zboru ECAV v Bratislave postupne rekonštruuje a navracia k svojmu pôvodnému zameraniu. Budú v nej priestory domova dôchodcov pre asi šesťdesiat ľudí, ale aj internát pre evanjelických študentov, klub absolventov Evanjelického lýcea v Bratislave, sídla rôznych inštitúcií, no i ordinácie lekárov, lekáreň atď.

Obnovenú kaplnku, ktorá kedysi slúžila sestrám diakonisám, slávnostne posvätil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. Slávnostnú kázeň mal emeritný biskup Igor Mišina. Na posvätení kaplnky sa zúčastnilo aj predsedníctvo ECAV na Slovensku - generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

Prítomní si mohli prezrieť prvú zrekonštruovanú izbu domova určeného pre starších ľudí a nové priestory Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a v ozbrojených zboroch SR, ktoré tu tiež bude sídliť. V suteréne budovy súčasne otvorili klub absolventov Evanjelického lýcea, ktorý sa má stať miestom stretnutí evanjelickej mládeže.

Tlačový a informačný referát GBÚ | 12.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart