Posvätili zborový dom a faru Eben – Ézer

Počas slávnostných služieb Božích 23. júna 2007 v Novom Smokovci sa uskutočnila posviacka novopostaveného zborového domu a fary pri miestnom evanjelickom kostole. Fara so zborovým domom dostala názov Eben-Ézer, čo v hebrejčine znamená „kameň, ktorý pomáha“.

Na liturgickej časti slávnostných služieb Božích sa podieľali senior Tatranského seniorátu Ján Matis, zb. farár CZ Vysoké Tatry Pavel Kušnír a zb. farárka CZ Iliašovce Erika Hajníková. So zvesťou slova Božieho na základe textu 1Pt 2, 4 – 6 sa s prítomnými podelil Hans Christoph Werneburg, farár z partnerského cirkevného zboru Cossebaude – Drážďany.
Hlavnou témou slávnostných služieb Božích boli „živé kamene“. Domáci farár Pavel Kušnír priblížil históriu stavby od položenia základného kameňa v roku 2003 až po súčasnosť. Zároveň poďakoval všetkým sponzorom, ako aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na stavaní fary a zborového domu a na úpravách okolia objektu. K prianiu, aby z novej fary a zborového domu mali radosť domáci viery aj hostia a aby v nich vládol Boží pokoj, sa pripojili Ján Mokoš – primátor mesta Nový Smokovec, Wolfgang Kasch – farár zo Stueru, Milan Zacher – seniorálny dozorca Tatranského seniorátu, Štefan Mordel – správca miestnej rímskokatolíckej farnosti, ako aj zástupcovia partnerských nemeckých zborov v Cossebaude a Almene.
Samotnú posviacku objektu fary spojenej so zborovým domom vykonal senior Ján Matis, ktorý v posväcujúcej reči porovnával budovanie hmotného domu s duchovným budovaním a rastom.
Slávnosť prebiehala v slovensko-nemeckom duchu a bola ukončená zaspievaním evanjelickej hymny v slovenčine i nemčine.

Daniel Baláž, študent EBF UK | 28.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart