Posviacka ekumenickej modlitebne

Dňa 10. novembra sa v CZ Dolné Saliby uskutočnila slávnostná udalosť: bola posvätená ekumenická modlitebňa v domove dôchodcov. Posviacku vykonal brat biskup ZD Milan Krivda spolu so sestrou farárkou Zuzanou Tóthovou z Horných Salíb a s bratom námestným farárom CZ v Dolných Salibách Olivérom Nagyom.

Na slávnosti boli boli prítomní zborový dozorca Ing. František Pónya, starosta obce Dolné Saliby Ing. Lajos Seres, riaditeľ domova Ing. Štefan Morovics a členovia presbyterstva.
Myšlienka vytvorenia modlitebne v priestoroch tohto roku zrekonštruovaného domova dôchodcov, ktorý spravuje obec Dolné Saliby, vznikla pri vypracovaní projektu rozširovania kapacity domova, nakoľko sa v ňom konajú pravidelné služby Božie v maďarskom aj v slovenskom jazyku, ktoré okrem obyvateľov domova navštevujú aj starší cirkevníci z obce.
Miestnosť bude v budúcnosti slúžiť aj na pastorálne stretnutia s obyvateľmi. Pred posviackou predsedníctvo CZ predstavilo zborový život v rámci prehliadky kostola a farského úradu. Predsedníctvo CZ zboru, starosta obce a riaditeľ domova aj v mene obyvateľov ďakuje bratovi biskupovi za službu!

Olivér Nagy  | 28.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart