Posviacka MaKovice a chaty Veronika

V cirkevnom zbore v Tisovci sa 18. augusta 2012 konala vzácna slávnosť. Posviacali sme cirkevné budovy, ktoré sa nám podarilo dokončiť a dať do užívania: centrum detí a mládeže MaKovica a chatu Veronika v Rejkove.

Slávnosť sa začala o 10.00 hod. službami Božími v chráme Božom v Tisovci. Brat senior Mgr. Dušan German poslúžil kázňou slova Božieho, v ktorej zdôraznil potrebu dobrých základov pre stavbu života vo viere v Pána Ježiša Krista. Liturgovali domáci brat farár ThDr. Marián Krivuš a sestra farárka ThDr. Jana Bosáková. Po službách Božích sa celé chrámové zhromaždenie odobralo k Centru detí a mládeže – MaKovici (Mladosť a Kreativita), kde brat senior posvätil modlitbou toto centrum. Následne brat senior a brat farár odišli posvätiť chatu Veronika v Rejkove, kde sa práve nachádzal tábor z cirkevného zboru v Rimavskej Píle. My cirkevníci sme zostali pri Centre, kde bola pripravená záhradná slávnosť k tejto príležitosti.

Bolo to krásne a vzácne spoločenstvo. Tešili sme sa z vydareného diela, ktoré sa budovalo od roku 2001, resp. chata od roku 2006. Budovali sme ho svojpomocne, pomaly, ale s láskou, pretože sme vedeli, že to robíme nielen pre seba, ale hlavne pre tých, ktorým v týchto priestoroch bude znieť slovo evanjelia. Pretože len stavba nič neznamená, ak neslúži účelu, ktorému by v cirkvi mala slúžiť.

Centrum detí a mládeže MaKovica sa vybudovalo zo starej šopy v rokoch 2002 − 2006. Vďaka dobročinnosti partnerskej nemeckej cirkvi − programu energetického manažmentu sme v tomto roku získali finančné prostriedky v sume 5000 € na zníženie energetickej náročnosti objektu. V rámci tohto programu sa vymenili okná, dvere a urobilo sa zateplenie celej stavby. Zároveň sa zabezpečilo ekologické kúrenie objektu. Vo vlastnej réžii sme obnovili interiér Centra detí a mládeže, kde sa konajú stretnutia besiedkarov, dorastu, konfirmandov, mládeže, ale aj kresťanských rodín či starších členov cirkevného zboru.

Chatu Veronika v Rejkove po dlhodobej snahe brata farára reštituoval cirkevný zbor v roku 2005 ako zničený a schátraný objekt, v ktorom žili načierno nájomníci. Od roku 2006 prebiehala jej postupná rekonštrukcia. Stálo to mnoho síl, financií a modlitieb, aby sme ju zvládli. Každý rok sme urobili niečo. Z pôvodnej stavby zostali len múry. Napriek zlodejom či požiaru v takmer hotovom diele sme rekonštrukciu s Božou pomocou a vďaka obetavým rukám dokončili. Od roku 2010 sa v tejto chate, ktorá mala najskôr opravenú len spodnú časť a až v tomto roku aj podkrovie, stretávali mladí, dorast a deti z cirkevného zboru. Zároveň, keďže leží v lone nádhernej tisovskej prírody, sa k nám dostávali aj kresťania z iných cirkevných zborov, ktorí tu mali nejeden tábor či stretnutie.

Sme radi, že Pán Boh drží v rukách náš cirkevný zbor a svojich spolupracovníkov, aby aj takýmto dielom cez nich budoval cirkev. Zároveň Ho prosíme, aby nám ďalej žehnal, aby sme mohli nielen ako zbor Božích detí v evanjelickej cirkvi, ale ako celá Kristova cirkev rásť.

Viac na www.tisovec.estranky.sk.

Cirkevníci CZ ECAV Tisovec | 22.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart